logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Tang Lang Bu Chan, Huang Que Zai Hou

Chi?skie powiedzenie Tang lang Bu Chan, Huang Que Zai Hou, oznacza ono ludzi, ktrzy tak zaj?ci s? tym co robi?, ?e nie dostrzegaj? tego co dzieje si? dooko?a.

S?owo Tanglang w tonie drugim znaczy owad - modliszka, s?owo Bu w tonie trzecim znaczy z?apa?, s?owo Chan w tonie drugim oznacza cykad?, s?owo Huangque w tonie d?ugim i czwartym oznacza ptaka - wilg?. S?owo Zai w tonie czwartym oznacza "by? zjedzonym", a s?owo Hou w tonie czwartym znaczy przez.

Mamy wi?c tutaj modliszk?, ktra schwyta?a cykad?, ale zaraz te? zostanie schwytana przez wilg?.

Historia zwi?zana z tym powiedzeniem tak?e ma zwi?zek z planowan? wojn?.

W okresie wiosny i jesieni, dwadzie?cia pi?? stuleci temu, krl pa?stwa Wu chcia? zaatakowa? pa?stwo Chu. Jednak niektrzy ministrowie nie zgadzali si? z jego planem i powiedzieli mu o tym. Krl rozz?o?ci? si? i powiedzia?, ?e ten kto b?dzie krytykowa? jego plan zostanie skazany na ?mier?. Mimo tej gro?by znaleziono sposb aby powstrzyma? krla przed rozp?taniem niebezpiecznej wojny.

Jeden z ?o?nierzy przez d?ugi czas sta? z kusz? i strza?ami w krlewskim ogrodzie. Zaciekawiony krl zapyta? go wreszcie co robi tak d?ugo. ?o?nierz odpar?, ?e poluje na wilg? i czeka na w?a?ciwy moment. Kiedy cykada ?piewa g?o?no zapomina o modliszce, ktra pragnie j? po?re?. Modliszka my?li o cykadzie i zapomina o wildze, ktra mo?e j? wtedy po?kn??. Wilga my?li tylko o modliszce i przestaje si? chowa? a wtedy mog? ?atwo j? upolow?.

Te trzy zwierz?ta s? tak zaj?te swoj? spraw?, ?e zapominaj? o tym, co si? dzieje dooko?a i o gro??cych im niebezpiecze?stwach. Krl zrozumia? znaczenie tej historii i odwo?a? wojn?.
copyright © imiennik.pl