logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Hai Qun Zhi Ma

Hai Qun Zhi Ma, S?owo Hai wymieniane w tonie czwartym znaczy szkodzi?, s?owo Qun w tonie drugim znaczy grupa, a w tym przypadku stado. S?owo Zhi w tonie pierwszym znaczy w tym przypadku ktry, S?owo to pochodzi ze starego j?zyka chi?skiego. I ostatnie s?owo - Ma w tonie trzecim znaczy jak ju? wiemy ko?. Ca?y zwrot Hai Qun Zhi Ma znaczy ko? ktry szkodzi stadu.

Jakie jest znaczenie ca?ego tego zwrotu i kiedy nale?y go u?ywa? przestawimy w poni?szej opowie?ci.

Cztery tysi?ce lat temu pierwszy legendarny chi?ski w?adca ??ty Cesarz wybra? si? w odleg?e od stolicy strony, aby odwiedzi? starego przyjaciela. W czasie podr?y spotka? ch?opca, ktry pilnowa? stada koni. Cesarz zapyta? go o drog? do miasta w ktrym mieszka? jego stary przyjaciel. Ch?opiec odpowiedzia?, ?e zna t? drog?. Wi?c cesarz zapyta? czy ch?opiec zna jego przyjaciela. Odpowied? znw brzmia?a tak. Cesarz stwierdzi?, ?e ch?opiec odpowiada twierdz?co na wszystkie pytania i troch? ?artem zapyta? go czy wie jak nale?y rz?dzi? pa?stwem. Ch?opiec bez wahania odpar?, ?e zasady rz?dzenia pa?stwem nie r?ni? si? bardzo od tych, ktre stosuje si? przy pilnowaniu stada koni. Ot? konie dzikie i niepos?uszne musz? by? usuni?te ze stada. Cesarz zapami?ta? to powiedzenie na ca?e ?ycie.

Z tej w?a?nie historii pochodzi powiedzenie Hai Qun Zhi Ma, oznacza ono, ?e ko? dziki i niepos?uszny - po polsku mwimy tak?e czarna owca - ma z?y wpy?w na inne zwierz?ta i musi by? usuni?ty ze stada.
copyright © imiennik.pl