logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 20.09.2021  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2021 jest rokiem:
rok 2021 jest rokiem baw?u
baw?u


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Panna
(Virgo)
22.08 - 22.09

Chiskie przysowia...

Bu Xue Wu Shu

Bu Xue Wu Shu. Bu znaczy po polsku nie, Xue to po polsku znaczy nauka, Wu to nie ma, Shu to umiej?tno??. Powiedzenie to oznacza, ?e kto nie uczy si? starannie, ten nie b?dzie mia? wysokich umiej?tno?ci.

powiedzenie mwi tak:

W czasie dynastii Han (206 - 220 r. przed nasz? er?) ?y? znany genera? Hou Guang. Za swego ?ycia wnis? wk?ad w powo?aniu dynastii Han. By? on bardzo dumny ze swych sukcesw, nie lubi? uczy? si?, cz?sto k?ci? si? ze wsp?pracownikami. Autor Ksi?gi o historii dynastii Han - Ban Gu napisa? w artykule o Hou Guangu, ?e Hou Guang wnis? wk?ad w powo?anie dynastii i wzmacnienie kraju, jednak nie lubi? uczy? si?, wi?c brakowa?o mu umiej?tno?ci w urz?dowaniu.

W dynastii Song (960 - 1270 r. naszej ery) w czasie panowania cesarza Tai Zong urz?dowa? kanclerz Kou Zhun, ktrry mia? przyjaciela z czasw dzieci?stwa Zhang Yong. Zhang Yong by? burmistrzem miasta Chengdu. Kiedy us?ysza?, ?e Kou Zhun zosta? kanclerzem, powiedzia? on swym wsp?pracownikom, ?e Kou Zhun jest utalentowany, jednak ma?o czyta?, wi?c brakuje mu umiej?tno?ci w urz?dowaniu. P?niej podczas s?u?bowego pobytu w stolicy Kou Zhun serdecznie przyj?? przyjaciela Zhang Yonga. Przy po?egnaniu Kou Zhun serdecznie poprosi? Zhang Yong o pouczaj?ce s?owa. Zhang Yong z u?miechem odpowiedzia?: Masz przeczyta? artyku? o Huo Guang w Ksi?dze o historii Dynastii Han. Na pocz?tku Kou Zhun nie zrozumia? s?w Zhang Yonga. Po powrocie do domu, wyj?? Ksi?g? o historii dynastii Han i znalaz? artyku? o Hou Guanga, zacz?? dok?adnie czyta?, na zako?czenie tego artyku?u zauwa?y? zdanie podsumuj?ce: Hou Guang nie lubi? uczy? si?, wi?c brakowa?o mu umiej?tno?ci do urz?dowania. Roze?mia? si? Kou Zhun i zrozumia? nareszcie, w czym tkwi jego problem.

Z tego wszystkiego pochodzi w?a?nie powiedzenie Bu Xue Wu Shu, ktre mwi o tym, ?e kto nie lubi starannie si? uczy?, temu b?dzie brakowa?o umiej?tno?ci do pracy.
copyright © imiennik.pl