logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

De Yi Wang Xing

De Yi Wang Xing. De Yi to wyraz chi?ski, ktry oznacza wielk? rado??, a Wang Xing znaczy po polsku nie?ad. Powiedzenie to oznacza nie?ad lub oszo?omienie podczas wielkiej rado?ci.

Powiedzenie mwi tak:

Powiedzenie to pochodzi z czasw Walcz?cych Krlestw. W czasie prze?omowym pa?stw Wei i Jin ?y? znany poeta Ruan Ji, ktry nie by? zadowolony z w?adz dynastii Jin. Jednak tego nie o?mieli? si? otwarcie powiedzie?. Wi?c swoje niezadowolenie i oburzenie zatapia? on w alkoholu i pisaniu poezji. Bardzo s?ynne by?o jego 82 wierszy pt. "T?sknota", w ktrych wyrazi? aluzyjnie swoje zaniepokojenie bezpiecze?stwem pa?stwa.

Mia? on przyjaciela Ji Kang znanego pisarza w owym czasie, ktry by? rwnie? nie zadowolony z w?adzy. Jednak Ruan Ji nie lubi? brata Ji Kanga - Ji Xi.

Jak podano, ?e Ruan Ji patrzy? na ludzi oczami czarnymi lub bia?ymi. Kiedy Ruan Ji zobaczy? przyjaciela, to patrzy? normalnie, czyli czarnymi oczami. Kiedy widzia? cz?owieka niezadowolonego, to patrzy? na niego z oczami bia?ymi. W artykule ?yciorys Ruan Ji w ksi?dze Pa?stwa Jin zanotowano, ?e kiedy umar?a matka Ruan Ji, Ji Xi przyszed? by z?o?y? kondolencj?, Ruan Ji patrzy? na niego bia?ymi oczami. Kiedy jego brat Ji Kang przyby? by rwnie? z?o?y? wyrazy wsp?czucia, to Ruan Ji patrzy? ju? na niego z oczami czarnymi.

Oprcz Ji Kang Ruan Ji mia? jeszcze innych 5 przyjaci?, ktrzy mieli wsplne zainteresowania i marzenia. Cz?sto spotykali si? w lesie bambusowym, by razem pi? alkochol, pisa? wiersze, gra? na instrumentach. Kiedy byli weseli, to ?miali si? g?o?no, kiedy byli smutni, to p?akali. Ludzie nazwali ich: siedmioma uczonymi w bambusowym lesie. W?rd tych 7 osb Ruan Ji by? najbardziej bezw?adny. W rozdziale: ?yciorys Ruan Ji w ksi?dze Jin napisano, ?e po wypiciu alkoholu Ruan Ji lubi? g?o?no ?piewa? i gra? na instrumentach, kiedy by? bardzo radosny, zaczyna? by? oszo?omiony.

Z tego ostatniego zdania pochodzi w?a?nie powiedzenie De Yi Wang Xing, czyli kiedy cz?owiek jest bardzo radosny, staje si? oszo?omiony.

Obecnie powiedzenie to cytowane wtedy, kiedy cz?owiek jest bardzo zadowolony z awansu, lub nagrody, i tak to prze?ywa, ?e zachowuje si? jakby by? oszo?omiony.
copyright © imiennik.pl