logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Bin Zhi Ru Gui

Bin znaczy po polsku go??, Zhi znaczy przyby?, Ru: tak jak, a Gui znaczy powrt. Przys?owie to oznacza, ?e przyby? go??, ktry czuje si? tak dobrze jakby wrci? do domu.

Historia mia?a miejsce w czasie walcz?cych krlestw, urz?dnik krlestwa Zheng Zichan odwiedzi? krlestwo Jin. Podczas gdy umar? ksi??? krlestwa Lu, pod pretekstem sk?adania ho?du w zwi?zku ze ?mierci? ksi?cia krlestwa Lu ksi??? krlestwa Jin nie wyszed? by powita? Zi Chan, Zi Chan rozkaza? rozebra? mur hotelu, weszli wszyscy na podwrze razem z wozami. Urz?dnik krlestwa Jin Wen Bo szybko przyby? do hotelu i uprzejme stwierdzi?, ?e aby zapewni? bezpiecze?stwo go?ciom z r?nych krlestw zbudowali?my mur dla hotelu.

Poniewa? krlestwo Jin jest naczelnikiem sojuszu, wi?c go?ci przybywa du?o z r?nych krlestw. Bez muru kto by mg? zapewni? bezpiecze?stwo przebywaj?cym go?ciom? Zi Chan odpowiedzia?: nasze krlestwo Zheng jest ma?ym krajem, wi?c musimy sk?ada? terminowo podarunki. Obecnie wasz ksi??? nie ma czasu by spotka? si? z nami, nie wiemy, kiedy b?dziemy przyj?ci. Nie mo?emy przewie?? podarunkw bezpo?rednio do waszego magazynu, nie mo?emy rwnie? zostawi? tych darw pod go?ym niebem, bo ?atwo zepsuj? si? te rzeczy.To by?oby wi?c wi?ksza wina po naszej stronie.

Pami?tamy dobrze jeszcze czas panowania ksi?cia Wen Gonga, kiedy przyjmowano go?ci zupe?nie inaczej. Hotel by? wielki i czysty, droga by?a szeroka i g?adka. Zim? jak tylko go?cie przybyli, pokoje by?y ju? podgrzane, go?cie byli serdecznie przyj?ci,wozy i konie znajdowa?y rwnie? swoje miejsce. Go?cie czuli si? tutaj tak dobrze jakby wrcili do domu. A obecnie wasz pa?ac krlewski jest bardzo szeroki, jednak hotel wydaje si? jak dla niewolnikw, jest ma?y i nieczysty, wej?cie jest tak ciasne, ?e wozy nie mog? przej??. Kiedy go?cie b?d? zadowoleni?

Urz?dnik Wen Bo z?o?y? raport o tym, co powiedzia? Zi Chan, ksi??? Jin Ping Gong przyzna? si? do winy. Przeprosi? on Zi Chan i rozkaza? natychmiastowe rozpocz?cie odbudowy hotelu dla go?ci. Historia ta mwi o tym, ?e nale?y serdecznie przyjmowa? go?ci, tak by go?cie czuli tak dobrze jakby wrcili do domu. Po polsku jest rwnie? podobne przys?owie, czuj si? tak jak u siebie w domu.

Obecnie w holach niektrych hoteli chi?skich wisi na ?cianie tabliczk z napisem Bin Zhi ru Gui, czyli go?cie u nas b?d? czu? si? tak dobrze jak u siebie w domu.Kiedy go?cie zobacz? tak? tabliczk?, od razu czuj? serdeczno?? hotelu.
copyright © imiennik.pl