logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Ai Wu Ji Wu

Ai to znaczy kocha?, lubi?, Wu - to dom, Ji - dotyczy?, wi?za? z czym?, Wu to kruk. Ai Wu Ji Wu to znaczy da?y? kogo? g??bok? mi?o?ci?. Powiedzenie mwi tak:

Powiedzenie pochodzi z historii, ktra wydarzy?a si? w XI wieku przed nasz? er?. Ot? ksi??? Zhou Wu Wang obali? dyktatorskiego cesarza Zhou Wang dynastii Shang, I proklamowa? now? dynasti? - dynasti? Zhou. ?wi?tuj?c zwyci?stwo ksi??? Zhou Wu Wang zastanawia? si?, jak nale?y traktowa? urz?dnikw, oficerw i ?o?nierzy, ktrzy s?u?yli w czasach dynastii Shang, tak aby nowa sytuacja uleg?a jak najszybszej stabilizacji.

Si?gn?? on po opini? swego doradcy Jiang Taigong. Doradca odrzek? mu: mwi?, ?e je?li naprawd? kochasz cz?owieka, to powiniene? kocha? wszystko co go dotyczy, nawet kruka na dachu jego domu. Je?li nienawidzisz cz?owieka, to powiniene? nienawidzi? wszystkich ludzi maj?cych zwi?zek z nim, nawet i s?u??cych, nale?y wi?c zlikwidowa? wszystkie wrogie elementy.

W Chinach od dawna panuje taki zwyczaj, ?e kruka traktuje si? jako z?owieszczego ptaka. Jak tylko kruk si?dzie na dachu, znaczy to ?e zbli?a si? do domu nieszcz??cie. W najstarszej ksi?dze chi?skiej Shijing znajduj? si? nast?puj?ce wiersze: Zobaczmy, na ktrym dachu zatrzyma si? kruk, to na ten dom spadnie nieszcz??cie. Wida? st?d, jak Chinczycy nie lubi? kruka. W j?zyku polskim rwnie? jest podobne powiedzenie: Zjawi? si? jak z?owieszczy kruk.

Chi?skie powiedzenie: Ai Wu Ji Wu oznacza wi?c, ?e gdy kto? bardzo lubi cz?owieka, to nie zwa?a nawet na kruka zatrzymuj?cego si? na jego dachu. Powiedzenie to cz?sto jest stosowane jako wyraz g??bokiej mi?o?ci do kogo?, ktra dotyczy nawet jego rodziny lub jego rzeczy.

Znany chi?ski poeta dynastii Tang napisa? wiersz dla przyjaciela cytuj?c powiedzenie: kruk stoi na dachu twojego domu, jest to dobry ptaszek, poniewa? gospodarz domu jest dobry.
copyright © imiennik.pl