logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Kai Tian Pi Di

Kai Tian Pi Di, te powiedzenie znaczy po polsku otwieranie nieba i kszta?towanie ziemi, ludzie kiedy? b?d? chwali? - chwal? projektowanie i wykonywanie wielkiego dzie?a. Kai znaczy po polsku otworzy?, Tian znaczy - niebo, pi znaczy - utorowa?, kszta?towa?, di znaczy - ziemia.

Powiedzenie Kai Tian Pi Di pochodzi z popularnej legendy ludowej Chin, ktra mwi o tym, ?e dawno dawno temu na pocz?tku ?wiat wygl?da? na jajko, nie by?o ani nieba,ani ziemii. W tym jajku urodzi? si? twrca ?wiata Pan Gu. Po up?ywie 18 tysi?cy lat Pan Gu zacz?? rusza? si? w tym jajku, w ko?cu jajko zosta?o prze?amane przez Pana Gu. Po rozbiciu jajka bia?ko przemieni?o si? w czyste i lekkie powietrze, ktre podnosi?o si? powoli do gry i w ko?cu sta?o si? niebem. A ??tko zmieni?o si? w czarn? i ci??k? ziemi?, ktra spada?a powoli w d? i sta?a si? ziemi?.

Na pocz?tku niebo i ziemia by?y bardzo bliskie, Pan Gu sta? mi?dzy nimi, g?ow? w niebie, a nogami na ziemi,stara? si? podnosi? coraz wy?ej niebo. Od tego czasu niebo podnosi?o si? codziennie do gry o tyle, o ile Pan Gu rs?, jednocze?nie ziemia stawa?a si? coraz g??bsza.

Znowu po up?ywie 18 tysi?cy lat niebo by?o ju? dosy? wysoko i przesta?o podnosi? si?, a ziemia - dosy? gruba i przesta?a pog??bia? si?. Pan Gu nie musia? ju? potrzyma? nieba, wi?c do tej chwili Pan Gu wykona? trudne zadanie otwierania nieba i kszta?towania ziemi. Pan Gu upad? i umar?.

Po ?mierci Pana Gu, jego oddech sta? si? wiatrem i ob?okiem, jego g?os przemieni? si? w grzmot, a jego oczy - w s?o?ce i ksi??yc, jego cz?onki i cia?o - w gry i doliny, jego krew - w jeziora i rzeki, jego ko?ci - w drogi, jego pot i ?zy - w deszcz i ros?. Czyli ca?e swoje ?ycie i cia?o pan Gu podarowa? aby stworzy? osobi?cie ?wiat.

To by?a ta pi?kna legenda o Pan Gu. A po?niej ludzie powi??? t? legend? z powiedzenie otwierania i nieba i kszta?towanie ziemi, kiedy b?d? chwali? projektowanie i wykonywanie wielkiego dzie?a.
copyright © imiennik.pl