logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

San Ren Cheng Hu

Chi?skie powiedzenia San Ren Cheng Hu znaczy w dos?ownym t?umaczeniu: je?li trzy osoby stwierdz?, ?e ulic? biegnie tygrys zaczynasz im wie?y?. Inaczej mwi?c plotka powtarzana wiele razy staje si? prawd?.

San wymiane w tonie pierwszym oznacz? liczb? trzy, Ren wymiane w tonie drugim oznacza osob?, Czeng w drugim tonie oznacza "stawa? si? lub tworzy?". Hu wymiane w trzecim tonie oznacza tygrysa. Czyli dos?ownie: trzy osoby tworz? tygrysa. Powiedzenie te pochodzi ze starej ksi?gi z okresu dynastii walcz?cych krlestw. Ponad dwa tysi?ce lat temu, w okresie dynastii walcz?cych krlstw w Chinach panowa?y ci?g?e wojny mi?dzy ma?ymi pa?stewkami. W pewnym czasie krlestwo Wei oraz krlestwo Zhao postanowi?y podpisa? traktat o przyja?ni.Tak jak by?o w zwyczaju w tym czasie krl Wei wys?a? swojego syna do pa?stwa Zhao jako zak?adnika ?wiadcz?cego o braku jakich kolwiek z?ych zamiarw, synowi krla Wei towarzyszy? minister Pang Cong. Zanim jednak wyruszyli w dalek? drog? minister zapyta? krla: panie, czy uwierzysz je?li kto? powie ci, ?e po ulicy biega tygrys?

Oczywi?cie, ?e nie - odpowiada? krl. Minister spyta? dalej: Panie,czy uwierzysz je?li dwie osoby powiedz? ci to samo. Nie, ale ju? b?d? mia? w?tpliwo?ci - odpar? krl. Minister spyta? raz jeszcze: panie, a je?li trzy osoby powiedz? , ?e po ulicy biega tygrys, czy uwierzysz? Oczywi?cie wtedy ju? uwierz? - powiedzia? krl.

Wtedy minister Pang Cong stwierdzi?: Panie, czy nie jest dziwne, ?e cho? na ulicy nie ma ?adnego tygrysa, b?dziesz wierzy? w to, poniewa? tak stwierdz? trzy osoby. Udajemy si? do krlestwa Zhao, ktre jest znacznie dalej od twojego pa?acu ni? ulica. Jestem pewien, ?e po moim odje?dzie b?dzie mnstwo plotek na mj temat. Ale mam nadziej?, ?e wasza krlewska mo?? b?dzie wyrozumia?y. S?ysz?c to krl powiedzia?: Pami?tam o tym i mo?esz by? spokojny. Wierz? w twoj? dobr? s?u?b? i nie musisz niczego si? obawia?.

Kiedy Pang Cong wyjecha? wraz z m?odym krlewiczem, jego wrogowie wkrtce zach?li opowiada? krlowi r?ne plotki na jego temat. Jeden po drugim opowiada? coraz gorsz? histori?. Z pocz?tku krl nie zwraca? na nich uwagi i nie s?ucha? tych plotek. Ale po pewnym czasie kiedy plotek by?o coraz wi?cej, krl zacz?? obwinia? swojego ministra. Wreszcie nadszed? czas, kiedy syn krla i minister zostali uwolnieni jako zak?adnicy i wrcili do krlestwa Wei.

Ale krl nie wp?ci? swojego wiernego ministra do pa?acu i odebra? mu stanowisko. Taka jest si?a plotki powtarzanej d?ugo przez wiele osb.

Z tej w?a?nie historii pochodzi powiedzenie : San Ren Cheng Hu. Plotka powtarzana wiele razy staje si? prawd?. Popatrzmy raz jeszcze na znaczenie tych wyrazw.

San znaczy po polsku trzy ale ma tak?e drugie znaczenie: wielu.Tak wi?c San Ren mo?e tak?e oznacza? wielu ludzi czyli ca?? grup? plotkarzy.

Inna rzecz warta uwagi to u?ycie w tym powiedzeniu s?owa tygrys. Ma one prawdopodobnie wyra?a? gro?b? jak? nios? ze sob? plotki. Tak wi?c powiedzenie San Ren Cheng Hu mo?emy rwnie? interpretowa? jako Plotka potrafi by? rwnie? okrutna jak tygrys. Chocia? troch? inna ta interpretacja, tak?e oddaje ducha tego powiedzenia.

Ta stara historia pozwala wi?c zapami?ta? znaczenie tego powiedzenia i znale?? jego g??bszy sens. Zanim zako?czymy dziesiejszy program prosimy jeszcze raz powtrzy? ca?e powiedzenie San Ren Czeng Hu.
copyright © imiennik.pl