logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Bai Bu Chuan Yang

Bai znaczy po polsku sto, Bu - krok, Chuan - trafienie, a Yang to wierzba. Zatem przys?owie to oznacza: trafienie strza?? do li?cia wierzby z odleg?o?ci stu krokw.Historia mia?a miejsce w czasie Walcz?cych Krlestw(770 - 256 przed nasz? er?). W krlestwie Chu ?y? genera? Yang Youji, ktry znany by? ze swego talentu strzelania z ?uku. W wielu ksi??kach historycznych wspominano histori? o nim.

By?o m.in. opowiadanie o tym, ?e podczas wojny mi?dzy krlestwami Jin i Zheng krlestwo Chu wys?a?o wojska na pomoc dla krlestwa Zheng. Na swojej drodze wojska Chu spotka?y wojska Jin w Yanling (obecnie prowincja Henan), w czasie walki genera? Jin-Wei Qi zrani? oko ksi?cia Chu Gongwang. Z tego powodu ksi??e Chu Gongwang czu? g??bok? nienawi?? do genera?a Jin Wei Qi. Da? wi?c swojemu genera?owi Yang Youji dwa strza?y, by dokona? odwetu na nim. Yang Youji tylko jednym strza?em zastrzeli? Wei Qi, drugi strza? odda? ksi?ciu Chu zawiadamiaj?c ?e spe?ni? rozkaz.

W krlestwie Chu ?y? wojskowy Pan Hu, on rwnie? ?wietnie strzela? do tarcza. Yang Youji powiedzia? do niego: "To nie jest prawdziwa sztuka strzelania. Czy potrafisz trafi? do li?cia wierzby z odleg?o?ci stu krokw." Us?yszawszy s?owa Yang Youji Pan Hu natychmiast wybra? trzy li?cie wierzby i postawi? je na odleg?o?ci sto krokw. Wypu?ci? z ?uku po kolej trzy strza?y, ktre trafi?y w ?rodek ka?dego listka. od tej historii w?a?nie pochodzi przys?owie: Bai Bu Chuan Yang: trafienie jednym strza?em do li?cia wierzby z odleg?o?ci sto krokw.

W j?zyku chi?skim jest jeszcze podobne przys?owie: Bai Fa Bai Zhong: sto strzele?, sto trafie?.

Ot? w starochi?skiej ksi?dze o sztuce strzelania z ?uku, piora Wang Ju napisano, ?e ?wiczenia strzalania z ?uku do tarczy nale?y zacz?? z odleg?o?ci trzech metrw. Kiedy osi?gnie si? poziom taki ?e gdy strzeli si? 100 razy to 100 razy trafi, to przesun?? tarcz? nale?y o 10 centymetrw dalej, a? do odleg?o?ci stu krokw. Cz?owiek ktry potrafi z takiej odleg?o?ci strzeli? sto razy i trafi? za ka?dym razem, ten ju? zosta? wy?mienitym strzelcem.

Wi?c przys?owie Bai Bu Chuan Yang: trafianie do tarczy w odleg?o?ci sto krokw, czy Bai Fa Bai Zhong: sto strzele?, sto trafie?, oznacza wysoki poziom strzalania z ?uku. Dzi? przys?owie cz?sto u?ywane jest do okre?lenia wysokiego poziomu strzelania z broni, jak rwnie? do podkre?lenia trafno?ci prognozy. W polsce analogiczne jest powiedzenie, ?e to by? strza? w dziesi?tk? lub trafi?e? u samo sedno.
copyright © imiennik.pl