logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Jin Shui Lou Tai

Jin Shui to znaczy po polsku nad wod?, Lou Tai znaczy po polsku pawilon. Jin Shui Lou Tai oznacza pawilon nad wod?.

Powiedzenie to pochodzi z czasw dynastii Song (1022 - 1040 naszej ery)

W tym czasie ?y? znany cz?owiek Fan Zhongyan, ktry urodzi? si? w biednej rodzinie. Jednak uczy? si? pilnie i du?o czyta?, dzi?ki czemu zosta? p?niej wysokim urz?dnikiem. By? dowdc? wojsk ochrony pogranicza, wiele razy zatrzyma? agresi? wrogw z zagranicy. Ale by? on bardzo skromny, z serdeczno?ci? odnosi? si? do ludzi mu podleg?ych. Wi?c zjedna? sobie wielki szacunek.

W swym artykule uczony Yu Wenbao z tej dynastii napisa?, ?e podczas kiedy Fan Zhougyan pe?ni? funkcj? gubernatora Hangzhou, otacza? troskliw? opiek? urz?dnikw w tym regionie. Wielu urz?dnikw zosta?o awansowanych dzi?ki jego pomocy i inicjatywie. Wi?c cieszy? si? wielkim szacunkiem swych urz?dnikw. Jednak Fan Zhongyan nie awasowa? urz?dnika Su Lina z powodu tego, ?e pe?ni? funkcj? inspektora w innych powiatach poza miastem Hangzhou. Pewnego razu Su Lin odwiedzi? s?u?bowo Fan Zhongyan w mie?cie Hangzhou, przy okazji wr?czy? swj wiersz, w ktrym by?y dwa takie zdania:

W pawilonie nad wod? mo?na lepiej zobaczy? ksi??yc,
Kwiaty i drzewa na s?o?cu ?atwiej kwitn?.


Po przeczytaniu wiersza Fan Zhongyan zrozumia?, jaki by? jego sens. Zapyta? go o jego zdanie i zadowoli? jego ?yczenie. P?niej ludzie cz?sto cytowali zwrot z tego wiersza: Pawilon nad wod? (...) w przypadku, gdy kto? awansowa? lub skorzysta? dzi?ki znajomo?ci.
copyright © imiennik.pl