logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Chi Ren Shuo Meng

Chi to s?owo, ktre po polsku oznacza g?upi. Ren po polsku oznacza cz?owiek, Shuo to znaczy opowiedzie?, Meng to znaczy sen, z wi?c powiedzenie to oznacza opowiadanie s?owami sennymi przed g?upim cz?owiekiem.

Powiedzenie to pochodzi z czasu dynastii Tang(618-917 lat naszej ery). Za czasu panowania cesarza Gaozong z zagranicy przyby? do Chin mnich, ktry by? inny od Chi?czykw zarwno pod wzgl?dem j?zyka jak i dzia?alno?ci, ludzie nie wiedzieli, jak nazywa? si? i z jakiego kraju przyby? do Chin. Wi?c kto? zapyta? go: Jak pan si? nazywa? Odpowiedzia?: Jak. ponownie go zapytano: Z jakiego kraju pan przyby?? Odpowiedzia?: Z jakiego.

Od tego czasu ludzie uwa?ali, ?e on nazywa si? Jak,i przyby? z Jakiego kraju. Po jego ?mierci Li Yong napisa? na tablicy jego cmentarza: Tutaj le?y mistrz Jak i pochodzi z kraju jakiego.

Autor ksi?gi: Leng Zhai Ye Hua opisaj?c t? histori? napisa?,?e ta historia przypomina powiedzenie: opowiadanie s?owami sennymi przed g?upim cz?owiekiem. Poniewa? mnich ten by? cudzoziemcem. Pomy?ka mo?liwie spowodowana zosta?a barier? j?zykow?, a mo?e dlatego, ?e umy?lnie ukrywa? on swoje nazwisko i obywatelstwo, a pytaj?cy mylnie to zrozumia?.

W ksi?dzie Leng Zhai Ye Hua autor napisa? jeszcze, ?e ten mnich zagraniczny nazywa? si? Seng Jia. W innej ksi?dze Tai Ping Guang Ji zanotowano rwnie?, ?e mnich ten nazywa? si? Seng Jia i pochodzi? z zachodniej cz??ci ?wiata. Jednak takie zapiski rwnie? nie by?o dok?adnie. Poniewa? Seng Jia to s?owo j?zyka Sanskritu, ktre oznacza mnicha. Tak?e nie by?o prawdziwego nazwisko tego mnicha. Je?li chodzi o jego obywatelstwo, to w zachodniej cz??ci ?wiata znajdowa?o si? wiele krajw, tak?e nie wiadomo dok?adnie z jakiego kraju on pochodzi?. Wi?c mo?na powiedzie?, ?e autorzy tych ksi?g rwnie? byli lud?mi g?upimi.

W miar? rozwoju czasu znaczenie tego powiedzenia, opowiadanie s?owami sennymi przed g?upim cz?owiekiem, uleg?o zmianie. Obecnie powiedzenie to cz?sto cytuje si? podczas gdy kto? gada g?upstwa, czyli g?upi cz?owiek mwi s?owami sennymi. Teraz krtko wspominamy te powiedzenie Chi Ren Shuo Meng.
copyright © imiennik.pl