logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Ke Ji Feng Gong

Powiedzenie to sk?ada si? z dwch zwrotw: Keji i Fengong. Keji, znaczy po chi?sku kontrolowanie siebie, a Fenggong znaczy obrona interesw pa?stwa.

Zwrot Keji pochodzi z wypowiedzi znanego chi?skiego filozofa Konfucjusza zanotowanej w historycznej ksi?dze Lunyu, wed?ug tej ksi?gi ucze? Yan Yuan zapyta? Konfucjusza, jak nale?y post?powa?, by post?powa? w imi? zasad Humanizmu?

Konfucjusz odpowiedzia?: nale?y konsekwentnie kontrolowa? siebie.

Zwrot Fenggong pochodzi ze znanej ksi?gi historycznej Shiji, w ktrej zanotowano, ?e w czasie walcz?cych krlestw (256-221 lat przed nasz? Er?) w pa?stwie Zhao by? urz?dnik Zhao She, ktry rz?dzi? surowo i sprawiedliwie. Odpowiedzia? wwczas za pobieranie podatkw pa?stwowych. Rz?dca arystokrata Zhao Sheng odmwi? p?acenia podatkw,z tego powodu urz?dnik Zhao She skaza? tego rz?dce na kar? ?mierci, na co arystokrata Zhao Sheng oburzy? si? i rozkaza? z?apa? Zhoa She i zamierza? go zabi?.

Jednak Zhao She stanowczo powiedzia? mu: Jest pan arystokrat? pa?stwa Zhao, ale podjudzi? pan swego rz?dc? do uciekania si? obowi?zku p?acenia podatkw,takie post?powanie narusza interesy pa?stwsa i przepisy prawne, w wyniku tego pa?stwo nasze b?dzie os?abione, inne pa?stwa mog? wtargn?? do naszego kraju, a nawet anektowa? nasz kraj. Pomys?, czy wtedy b?dzie pan mia? jeszcze bogactwo? Jest pan arystokrat? je?li b?dzie pan post?powa? bezinteresownie dla interesw pa?stwa i przestrzega? przepisw prawnych, to nasz kraj b?dzie pot??ny i pan b?dzie szanowny przez ludno??.

Zhao Sheng przekona? si?. Opowiedzia? to wszystko cesarzowi Zhao Huiwen. Ksi??? Zhao awansowa? Zhao She na urz?dnika odpowiedzialnego za pobieranie podatkw ca?ego pa?stwa. Dzi?ki jego ofiarnej i bezinteresownej pracy pa?stwo Zhao sta?o si? bogate i pot??ne.

Powiedzenie to sk?ada si? z dwch ?ci?le zwi?zanych zwrotw, Keji znaczy po chi?sku kontrolowanie siebie, aby nie liczy? wy??cznie na swoje prywatne interesy. Feng gong znaczy ochron? interesw pa?stwowych, wi?c samokrotrola sprzyja ochronie interesw pa?stwowych, a dla ochrony interesw pa?stwowych nale?y kontrolowa? siebie.
copyright © imiennik.pl