logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Hua Long Dian Jing

Powiedzenie Hua Long Dian Jing, Hua to znaczy po polsku malowa?, Long to smok, Dian znaczy kropka, albo narysowa? kropk?, a Jing znaczy oko. Ca?o?? przet?umaczymy wi?c "namalowa? smoka i dorysowa? mu oczy".

W okresie Dynastii P?nocnych i Po?udniowych, na pocz?tku VI wieku ?y? s?ynny malarz o nazwisku Zhang Shenyou. Na ?cianie klasztoru Anle namalowa? 4 wspania?e smoki. Malowid?o szybko zdoby?o s?aw? w ca?ych Chinach - smoki by?y tak barwne i tak pe?ne ?ycia, ?e wygl?da?y niemal jak prawdziwe.

Jednak ka?dy, kto podszed? bli?ej do obrazu, zadawa? malarzowi to samo pytanie: "Dlaczego twoje smoki nie maj? oczu? Dlaczego nie namalowa?e? oczu swoim smokom?". Zhang Shenyou u?miecha? si? wtedy i odpowieda?: "To nic wa?nego......bardzo ?atwo jest namalow? oczy, mog? to zrobi? w ka?dej chwili." A kiedy wci?? pytano go dlaczego nie namalowa? smokom oczu, malarz pewnego dnia odpowiedzia?: "Gdyby moje smoki mia?y oczy, nie zosta?yby tutaj, na ?cianie klasztoru, ale ulecia?yby wysoko." Nikt nie uwierzy? jego s?owom i ludzie coraz cz??ciej nalegali by domalowa? oczy swoim smokom. Ktrego? dnia malarz podda? si? naleganiom. "Dobrze", powiedzia?, "B?dzie tak, jak chcecie. Chod?cie ze mn?".

I wraz z gromad? ludzi uda? si? do klasztoru. Podszed? do ?ciany, umoczy? p?dzel w tuszu i szybko postawi? kropki w miejscu, gdzie powinny by? smocze oczy.

W tym momencie niebo pokry?o si? chmurami, zerwa? si? wicher i b?yskawice przeci??y niebo. W chwili gdy huk gromu wstrz?sn?? murami kasztoru, smok lekko sfrun?? ze ?ciany i na ob?oku unis? si? do nieba. Wszyscy stali nieruchomo, oniemieli z podziwu i zdumienia.

Chmury znikn??y tak nagle, jak si? pojawi?y i na niebie znw pokaza?o si? s?o?ce. Gdy zdumni ludzie sporzeli na ?cian?, okaza?o si?, ?e pozosta?y na niej tylko 3 smoki - te, ktre nie mia?y oczu.

Hua Long Dian Jing - "namalowa? smoka i dorysowa? mu oczy" tego powiedzenia u?ywamy gdy, kto? przez dodanie jednego subtelnego szczeg?u doprowadza swe dzie?o do doskona?o?ci.
copyright © imiennik.pl