logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07

Chiskie przysowia...

Zhi Ji Zhi Bi

Zhi Ji Zhi Bi, Zhi Ji to s?owo chi?skie, ktre na polski mo?na przet?umaczy? jako zna? siebie, Zhi Bi oznacza zna? przeciwn? stron?.

Powiedzenie mwi tak:

Powiedzenie to pocholdzi z czasw Walcz?cych Krlestw (770 - 256 lat przed nasz? er?). W tym czasie w krlestwie Qi ?y? znany militarysta Su Wu, ludzie nazywali go rwnie? Sunzi. Su Wu ?wietnie opanowa? wiedz? militarn? i posiada? ogromne umiej?tno?ci w dowodzeniu podczas walki. Ksi??? Wu mianowa? go genera?em broni. Kieruj?c wojskami krlestwa Wu zwyci??y? siln? armi? krlestwa Chu oraz krlestw Qi i Jin w wyniku czego krlestwo Wu sta?o si? najpot??niejszym krlestwem.

Su Wu napisa? na postawie swojej praktyki ksi??k? o teorii militarnej, ktrej p?niej nadano tytu?: Taktyka Wojskowa Sunzi. Ca?a ksi??ka sk?ada si? z 13 rozdzia?w. W czasie Trzech walcz?cych krlestw (220 - 280 lat naszej ery) Cao Cao pos?ugiwa? si? radami z tej ksi??ki, p?niej inni military?ci z r?nych dynastii studiowali i interpretowali t? ksi??k?. Genera?owie wojskowi z r?nych chi?skich dynastii traktowali t? ksi??k? jako wzorowy podr?cznik taktyki wojskowej.

Teorie wojskowe z tej ksi??ki s? aktualne do dzisiaj. We?my na przyk?ad trzeci rozdzia? Taktyka ataku, w ktrym znale?? mo?na zwrot: Zhi Ji Zhi Bi. Su Wu w tym rozdziale napisa?, ?e klucz do osi?gni?cia zwyci?stwa w walce polega na tym, ?eby dobrze pozna? sytuacj? przeciwnej strony ( Zhi Bi) i mie? opanowan? sytuacj? po swojej stronie ( Zhi Ji). Nale?y dobrze przeanalizowa? sytuacj? i skorzysta? z szans, omija? niekorzystne czynniki obu stron. Je?li znajdzie si? takie rozwiazanie to zwyci??y si? w ka?dej walce.

Su Wu napisa? jeszcze, ?e je?li zna si? sytuacj? w swoim obozie, a nie wiadomo co dzieje si? u przeciwnika, zwyci??y si? raz, ale p?niej poniesie si? kl?ski. Je?li nie zna si? sytuacji przeciwnej strony, to skazuje si? na pora?k? w ka?dym starciu. Obecnie powiedzenie to cz?sto cytowane jest nie tylko w odniesieniu do walki, lecz w wielu innych sprawach. Z taktyki Su Wu korzystaj? biznesmeni w rozmowach handlowych, naukowcy podczas prowadzenia eksperymentw naukowych, lekarze podczas operacji.
copyright © imiennik.pl