logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: LILIANA


Kiedy LILIANA obchodzi imieniny?
09.04,


Osobowo??: Krlowa pi?kno?ci
Charakter: 97 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 85 000 drga?/sek.
Kolor: Pomara?czowy
G?wne cechy: Wola - intelekt - Intuicja - Towarzysko??
Totem ro?linny: Oleander
Totem zwierz?cy: ?asica
Znak: Wodnik
TYP: Te kobiety umiej rozkazywa?, w razie potrzeby wykazujc du?o sprytu. Na zewntrz s? to istoty pe?ne majestatu, wysoko noszce g?ow?. Umiej cudownie przystosowywa? si? do sytuacji nawet najbardziej szokujcych, "zaliczajc", jak to si? mwi najsilniejsze ciosy i nie tracc spokoju - chyba ?e nadchodzi chwila zemsty...
PSYCHIKA: Introwertyczki. Nie mwi wszystkiego, co my?l, i nie zawsze robi to, co mwi. S? nadzwyczaj opanowane, nie ulegaj wp?ywom. Nie dajcie si? zwie?? pozorom, bo b?d prbowa?y zbi? was z tropu dwuznacznym zachowaniem. Pami?tajcie, ze to sprytne ?asice...
WOLA: Silna bardzo zorganizowana. Aby lepiej broni? swych interesw, gotowe s? udawa?, ze nie rozumiej, czy nie mog wykona? tego, czego si? od nich wymaga.
POBUDLIWO??: Ten typ charakteru reaguje g?wnie w warstwie s?ownej, blefujc, ale rwnie? usi?uje pos?u?y? si? innymi.
ZDOLNO?? REAKCJI: Nieco przyt?umiona, co nie przeszkadza, ?e ich reakcje, odwleczone w czasie, mog by? niebezpieczne. W g??bi duszy ufaj swemu szcz??ciu. Ich wyobra?nia nie dorwnuje inteligencji, ch?tnie przyw?aszczaj sobie cudze pomys?y.
AKTYWNO??: Powinny do ko?ca doprowadza? swe przedsi?wzi?cia. Od najm?odszych lat trzeba im wyja?nia?, po co pracuj. S? uzdolnione w kierunku nowych technik zw?aszcza elektroniki. Mog by? doskona?ymi reporterkami, zw?aszcza radiowymi czy telewizyjnymi. Mo?e kiedy?, w przyp?ywie szczero?ci, przyznaj si?, ?e chcia?yby by? detektywami czy nawet szpiegami!
INTUICJA: Pozwala im dobrze dobiera? ludzi, ktrymi si? otaczaj.
INTELIGENCJA: Maj bardzo rozwini?ty zmys? analityczny. S? bezlitosnymi obserwatorkami. Ciekawo?? mo?e popycha? je do niedyskrecji.
UCZUCIOWO??: Chcia?yby si? rzuci? w ramiona tych, ktrych kochaj, ale dwoisto?? charakteru hamuje je i blokuje. Okazuj pewien ch?d, nie maj? bliskiego kontaktu z rodzicami.
MORALNO??: Ca?kowicie podporzdkowana ambicji. Trzeba wdro?y? je do przestrzegania zasad, inaczej b?d burzy? ?ad moralny.
ZDROWIE: Gdy uskrzydla je sukces, maj? doskona?e zdrowie. Same wiedz, co nale?y robi? i czego nie robi?, by zachowa? rwnowag? fizjologiczn i umys?ow. S?aby punkt: szyja i zwizane z ni gruczo?y, zw?aszcza tarczyca.
ZMYS?OWO??: Jeszcze jeden atut w ich grze. Wprawiaj w zak?opotanie partnerw, ktrzy nie bardzo wiedz, z kim maj? do czynienia. Kim jest ta ch?odna, zaskakujca pi?kno??? Nieraz s? niedost?pne.
DYNAMIZM: Dynamizm zdobywcy. Nie cofn si? przed niczym, by narzuci? innym swe zdanie! Maj w ?yciu du?o szcz??cia.
TOWARZYSKO??: Potrafi z wielkim wyczuciem zapoznawa? z sob ludzi, a nawet swata?!
PODSUMOWANIE: To istoty, ktre przez ca?e ?ycie b?d budzi? bd? najwy?sze nami?tno?ci, bd? najstraszniejsze krytyki, Ale czy? to w?a?nie nie nazywa si? sukcesem?


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl