logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 17.08.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Lew
(Leo)
22.07 - 22.08
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: PIOTR


Kiedy PIOTR obchodzi imieniny?
01.18, 02.21, 04.28, 05.19, 06.02, 06.29, 07.30, 08.01, 09.09, 09.11, 12.21, 12.25,


Osobowo??: Cz?owiek serca
Charakter: 96 %
Promieniowanie: 98 %
Rezonans: 114 000 drga?/sek.
Kolor: ??ty
G?wne cechy: Intuicja - Dynamizm - Zdolno?? reakcji - Uczuciowo??
Totem ro?linny: Db
Totem zwierz?cy: Baran
Znak: Baran
TYP: To nerwowi cholerycy, stale w stanie wrzenia. S? niezale?ni, wojowniczy, robi zawsze po swojemu. Nie?atwo jest z nimi post?powa?.
PSYCHIKA: Ma cechy diamentu. Z daleka wabi strumieniem barw, z bliska ukazuje mnogo?? p?aszczyzn, ktra zbija z tropu.
WOLA: Chwiejna. Raz przechodzi w upr, raz jest zwizana z wyobra?ni, to znw odgrywaj ludzi o silnej woli.
POBUDLIWO??: Du?a pobudliwo?? w po?czeniu z wybuchowym aspektem ich charakteru powoduje wiele k?opotw. Wtedy chcieliby tylko jednego: uciec i rozpocz? wszystko od nowa gdzie indziej. To m??czy?ni, ktrzy zawsze pragn "rozpoczyna? od zera". Daj si? przekona?, ale nie od razu. Pozwlcie im pomy?le?, a przetrawi wasze argumenty i w ko?cu przyjm wasz punkt widzenia.
ZDOLNO?? REAKCJI: Albo jest si? "baranem", albo nie! Przejawiaj sk?onno?? do ostrych atakw i agresji. S? bardzo wra?liwi na niepowodzenia. Zniech?cenie nie trwa d?ugo, ale jest i?cie teatralne!
AKTYWNO??: Podejmuj si? wielu rzeczy naraz i potem zapominaj o nich. W ich dzia?aniu brakuje cig?o?ci. Pracuj zrywami. S? niezdyscyplinowanymi marzycielami, ciekawymi, ale nieuwa?nymi. Posiadaj wielkie zdolno?ci, ale s? leniwi. Nie s? uzdolnieni do prac manualnych. Mog raczej by? aktorami, b?yskotliwymi intelektualistami, pisarzami, dziennikarzami.
INTUICJA: C? za intuicja! To urodzeni jasnowidze!
INTELIGENCJA: Zazwyczaj s? inteligentni, ale nierwni: jednego dnia wybitni, drugiego rozczarowuj. Wyobra?nia gruje u nich nad racjonalizmem. S? wspania?ymi gaw?dziarzami, ale trzeba wymaga?, by te dzieci trzyma?y si? jak najbli?ej prawdy, gdy? nie maj? wyczucia granicy mi?dzy k?amstwem a koloryzowaniem.
UCZUCIOWO??: Odczuwaj g?d czu?o?ci i mi?o?ci. Ale trzeba umie? okazywa? im uczucia. Je?li si? je im narzuca, uciekaj. Je?li si? ich odmawia, rwnie? uciekaj i blokuj si?.
MORALNO??: Ich poszanowanie zobowiza? i wierno?? nie zawsze dorwnuje ch?ciom.
ZDROWIE: Doskona?e, posiadaj wielk odporno??. S?abe punkty: ko?ci i oczy. Powinni wystrzega? si? ?rodkw pobudzajcych, gdy? przy ich kompleksie ucieczki mogliby popa?? w lekomani?...
ZMYS?OWO??: Wybuja?a wyobra?nia w po?czeniu z silnym seksualizmem komplikuje im ?ycie. Nigdy nie s? pewni, czy naprawd? prze?ywaj mi?o??, czy te? marz o niej. Std liczne zahamowania uczuciowe. Maj wiele uroku, bardzo podobaj si? kobietom.
DYNAMIZM: Nieraz graniczcy z szale?stwem. Czasem urzdzaj prawdziwy "cyrk". Ale tylko wtedy, gdy ich to bawi. Je?li nie, popadaj w oboj?tno?? albo graj? nie?mia?ych.
TOWARZYSKO??: Zale?y od ich widzimisi?. Gdy chc si? popisa?, sypi jak z r?kawa dowcipami, aluzjami, powiedzonkami. Gdy z kolei zamykaj si? w sobie, z rozmys?em bojkotuj towarzystwo.
PODSUMOWANIE: Je?li podlegaj surowej dyscyplinie i uczestnicz w ustabilizowanym ?yciu rodzinnym, maj? ogromne mo?liwo?ci. Je?li za? zaczn fruwa? z kwiatka na kwiatek, nie b?dzie ?atwo ich z?apa?!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl