logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 19.09.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Panna
(Virgo)
22.08 - 22.09
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ELEONORA


Kiedy ELEONORA obchodzi imieniny?
02.21, 12.19,


Osobowo??: Ta, co niesie dobr gwiazd?
Charakter: 97 %
Promieniowanie: 99 %
Rezonans: 64 000 drga?/sek.
Kolor: Pomara?czowy
G?wne cechy: Towarzysko??- Wola - Intelekt - Aktywno??
Totem ro?linny: Lipa
Totem zwierz?cy: ?ania
Znak: Wodnik
TYP: Ca?e ich ?ycie up?ywa pod znakiem prb zrwnowa?enia dwch tendencji ich charakteru: lekko cholerycznego temperamentu oraz g??bokiej sk?onno?ci do po?wi?cenia i oddania.
PSYCHIKA: By?yby nieszcz??liwe, gdyby przepu?ci?y okazj? oddania komu? przys?ugi. S? bardzo obiektywne i zdolne po?wi?ci? wszystko, co posiadaj, ?cznie z ?yciem. Gdy maj? do spe?nienia konkretn misj?, cechuje je pewno?? siebie, je?li nie, wracaj do nerwowej nie?mia?o?ci ?ani, swego totemu.
WOLA: Zadziwiajca, nie tyle sw aktywno?ci, co jako?ci. To wola zdolna przekszta?ci? charakter, by nada? mu bardziej ludzki, bardziej ?wiadomy aspekt!
POBUDLIWO??: Ogromna, std nerwowo?? tych kobiet.
ZDOLNO?? REAKCJI: Bardzo du?a, rozsadzi?aby inny charakter. Ale Teresy doskonale panuj nad i sob.
AKTYWNO??: Szeroka dzia?alno?? na wielu polach. Na og? s? przedwcze?nie dojrza?e, zdyscyplinowane, maj? poczucie etyki zawodowej. S? przede ! wszystkim stra?niczkami domowego ogniska, i co za tym idzie, cudownymi matkami rodziny. Mog I tak?e zosta? piel?gniarkami, pediatryczkami, stewardesami itd.
INTUICJA: Maj intuicj?, ale nie ufaj jej.
INTELIGENCJA: Syntetyczna, czyli ?e szybko zdaj sobie spraw? z ca?o?ci problemu i mog dzi?ki temu stawi? czo?a trudnym sytuacjom.
UCZUCIOWO??: Chocia? s? szcz??liwe tylko wwczas, gdy mog si? czym? dzieli?, nie nale?y s?dzi?, ?e s? to same ?wi?te. Na og? nie cierpi flirtw i wszelkich igraszek z uczuciami.
MORALNO??: Posiadaj moralno?? o wyjtkowej sile, cho? nie ma w niej nic agresywnego...Szukaj usprawiedliwienia dla cudzych b??dw, jednocze?nie sobie samym niczego nie wybaczajc...
ZDROWIE: Na og? cechuje je wielka ?ywotno??, odporno?? na zm?czenie i przem?czenie. Powinny jednak uwa?a? na nerki i narzd rodny.
ZMYS?OWO??: Ca?kowicie podporzdkowana rozs?dkowi. Cechuje je rwnie? i w tej dziedzinie brak egoizmu, ktry czyni z nich kochajce i wierne ?ony oraz wspania?e matki.
DYNAMIZM: Nie odgrywa g?wnej roli w ich ?yciu, ktre jest ca?kiem ukierunkowane na bli?niego. ?yj, o?wietlaj, rozgrzewaj...To ?wiat?a na samotnym, zimnym ?wiecie...
TOWARZYSKO??: Zarwno w zgie?ku ?wiatowego przyj?cia, jak i u wezg?owia chorego zachowuj pocieszajcy i uwodzicielski u?miech.
PODSUMOWANIE: To imi? niesie w sobie wielk moc, mi?o??, ogromne mo?liwo?ci.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl