logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 18.06.2019  |  1 osoba jest online w serwisie!
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::rozrywka 
::NAJLEPSZE GADŻETY 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zioła 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2019 jest rokiem:
rok 2019 jest rokiem świnii
świnii


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Bliźnięta
(Gemini)
20.05 - 20.06
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: DELFINA


Kiedy DELFINA obchodzi imieniny?
11.26,


Osobowość: Ta, co niesie dobrą gwiazdę
Charakter: 97 %
Promieniowanie: 99 %
Rezonans: 64 000 drgań/sek.
Kolor: Pomarańczowy
Główne cechy: Towarzysko?ć- Wola - Intelekt - Aktyw­no?ć
Totem roślinny: Lipa
Totem zwierzęcy: Łania
Znak: Wodnik
TYP: Całe ich życie upływa pod znakiem prób zrów­noważenia dwóch tendencji ich charakteru: lekko cholerycznego temperamentu oraz głębokiej skłonno?ci do po?więcenia i oddania.
PSYCHIKA: Byłyby nieszczę?liwe, gdyby przepu?ciły okazję oddania komu? przysługi. Są bardzo obiektyw­ne i zdolne po?więcić wszystko, co posiadają, łącznie z życiem. Gdy mają do spełnienia konkretną misję, cechuje je pewno?ć siebie, je?li nie, wracają do nerwo­wej nie?miało?ci łani, swego totemu.
WOLA: Zadziwiająca, nie tyle swą aktywno?cią, co jako?cią. To wola zdolna przekształcić charakter, by nadać mu bardziej ludzki, bardziej ?wiadomy aspekt!
POBUDLIWO?Ć: Ogromna, stąd nerwowo?ć tych kobiet.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Bardzo duża, rozsadziłaby inny charakter. Ale Teresy doskonale panują nad i sobą.
AKTYWNO?Ć: Szeroka działalno?ć na wielu polach. Na ogół są przedwcze?nie dojrzałe, zdyscypli­nowane, mają poczucie etyki zawodowej. Są przede ! wszystkim strażniczkami domowego ogniska, i co za tym idzie, cudownymi matkami rodziny. Mogą I także zostać pielęgniarkami, pediatryczkami, stewar­desami itd.
INTUICJA: Mają intuicję, ale nie ufają jej.
INTELIGENCJA: Syntetyczna, czyli że szybko zdają sobie sprawę z cało?ci problemu i mogą dzięki temu stawić czoła trudnym sytuacjom.
UCZUCIOWOŚĆ: Chociaż są szczę?liwe tylko wów­czas, gdy mogą się czym? dzielić, nie należy sądzić, że są to same ?więte. Na ogół nie cierpią flirtów i wszel­kich igraszek z uczuciami.
MORALNOŚĆ: Posiadają moralno?ć o wyjątkowej sile, choć nie ma w niej nic agresywnego...Szukają usprawiedliwienia dla cudzych błędów, jednocze?nie sobie samym niczego nie wybaczając...
ZDROWIE: Na ogół cechuje je wielka żywotno?ć, odporno?ć na zmęczenie i przemęczenie. Powinny jednak uważać na nerki i narząd rodny.
ZMYSŁOWO?Ć: Całkowicie podporządkowana roz­sądkowi. Cechuje je również i w tej dziedzinie brak egoizmu, który czyni z nich kochające i wierne żony oraz wspaniałe matki.
DYNAMIZM: Nie odgrywa głównej roli w ich życiu, które jest całkiem ukierunkowane na bli?niego. Żyją, o?wietlają, rozgrzewają...To ?wiatła na samotnym, zimnym ?wiecie...
TOWARZYSKOŚĆ: Zarówno w zgiełku ?wiatowego przyjęcia, jak i u wezgłowia chorego zachowują pocie­szający i uwodzicielski u?miech.
PODSUMOWANIE: To imię niesie w sobie wielką moc, miło?ć, ogromne możliwo?ci.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:
kiedy imieniny?  |NaviTrans - Biuro rachunkowe  |Punkty całodobowe  |ustaw stronę jako startową  |prywatność