Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 15.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: SERAFIN


Kiedy SERAFIN obchodzi imieniny?
10.12, 11.14,


Osobowość: Ten, co przychodzi
Charakter: 86 %
Promieniowanie: 82 %
Rezonans: 79 000 drgań/sek.
Kolor: Zielony
Główne cechy: Towarzysko?ć - Uczuciowo?ć - Moral­no?ć - Pobudliwość
Totem roślinny: Platan
Totem zwierzęcy: Sikorka
Znak: Wodnik
TYP: Mamy tu do czynienia z dwoistym charakterem. Mogš nam się wydawać nieruchliwi i flegmatyczni, niczym platan, ale posiadajš też bardziej dynamicznš stronę charakteru, jak sikorka.
PSYCHIKA: To ekstrawertycy, szeroko otwarci na ?wiat zewnętrzny. Pragnš, aby jak najwięcej ludzi skorzystało z ich wiedzy.
WOLA: Silna, choć trochę niezdecydowana, gdyż ma przeciwko sobie koalicję pobudliwo?ci i reaktywno?ci. Jeste?my ?wiadkami walki między tymi obozami, przejawiajšcej się bšd? wahaniami, bšd? nagłymi decyzjami.
POBUDLIWO?Ć: Ogólnie bioršc, nie należy do naj­większych, ale jest podparta zdolno?ciš reakcji, razem tworzšc wybuchowš mieszankę!
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Są raczej obiektywni, moż­na z nimi poruszać drażliwe tematy, bez obawy, że popadnš w fanatyzm czy ironię. Nie?wiadomie pragnš otaczać się lud?mi, na których mają wpływ.
AKTYWNO?Ć: Doskonale czujš się w dziedzinach, i które innym mogš wydawać się tajemnicze czy niejasne. Pocišgajš ich trochę dziwaczne zawody, jak: pisarz i science-fiction, archeolog, wykładowca niecodzien­nych teorii. Ponieważ mają doskonały refleks, mogš być wspaniałymi reporterami, dziennikarzami w radiu i czy telewizji.
INTUICJA: Silna, prawie kobieca. Majš też bardzo i żywš wyobra?nię. Nie należy im pozwalać na pogršża­
i nie się w marzeniach.
INTELIGENCJA: Bardzo syntetyczna, ogarniajš ca­ło?ć problemu, natychmiast spostrzegajšc jego główne zarysy, nie wchodzš natomiast w szczegóły.
UCZUCIOWOŚĆ: Bardzo uczuciowi, potrzebujš, a­by ich kochano i mówiono im o tym. Rodzice powinni uwzględniać potrzeby uczuciowe tych chłopców, ina­czej bardzo wcze?nie będš szukali czuło?ci gdzie in­dziej.
MORALNOŚĆ: Pragnš dzielić poczucie obowišzku i odpowiedzialno?ci z innymi, mającymi te same przekonania i zasady. Potrafiš jednak oddalić się od towarzyszy, których postępowanie jest wštpliwe pod względem etycznym.
ZDROWIE: Często chwiejne. Grozi im odwapnienie ko?ci, zwłaszcza po złamaniach. Uwaga na jelita i wyrostek robaczkowy.
ZMYSŁOWO?Ć: Dla tych mężczyzn przyjemno?ci są nierozerwalnie zwišzane z towarzystwem. Lubiš dobrze zje?ć, ale tylko w gronie przyjaciół. Nigdy nie poszliby sami na przedstawienie. Ich charakter zawie­ra spory procent kobieco?ci, co odbija się na ich seksualno?ci. Zadaniem rodziców jest jak najwcze?niej­sze rozwijanie u nich cech męskich.
DYNAMIZM: Tu również odnajdujemy silnš potrze­bę zespołowego realizowania przedsięwzięcia. Bole?­nie odczuwajš niepowodzenia, cierpiš, gdy nie są rozumiani.
TOWARZYSKOŚĆ: Są uroczymi, towarzyskimi lu­d?mi. Gdy się ożeniš, nieraz ulegajš dominacji rodzi­ny.
PODSUMOWANIE: Ten charakter przede wszyst­kim zrozumienia i miło?ci. Oczywi?cie, prag­nš również sukcesów, ale przede wszystkim potrzebu­je, by kto? nań czekał, gdyż nie znosi samotno?ci...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl