logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 17.08.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Lew
(Leo)
22.07 - 22.08
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: HILARY


Kiedy HILARY obchodzi imieniny?
01.14,


Osobowo??: Ten, co przychodzi
Charakter: 86 %
Promieniowanie: 82 %
Rezonans: 79 000 drga?/sek.
Kolor: Zielony
G?wne cechy: Towarzysko?? - Uczuciowo?? - Moralno?? - Pobudliwo??
Totem ro?linny: Platan
Totem zwierz?cy: Sikorka
Znak: Wodnik
TYP: Mamy tu do czynienia z dwoistym charakterem. Mog nam si? wydawa? nieruchliwi i flegmatyczni, niczym platan, ale posiadaj te? bardziej dynamiczn stron? charakteru, jak sikorka.
PSYCHIKA: To ekstrawertycy, szeroko otwarci na ?wiat zewn?trzny. Pragn, aby jak najwi?cej ludzi skorzysta?o z ich wiedzy.
WOLA: Silna, cho? troch? niezdecydowana, gdy? ma przeciwko sobie koalicj? pobudliwo?ci i reaktywno?ci. Jeste?my ?wiadkami walki mi?dzy tymi obozami, przejawiajcej si? bd? wahaniami, bd? nag?ymi decyzjami.
POBUDLIWO??: Oglnie biorc, nie nale?y do najwi?kszych, ale jest podparta zdolno?ci reakcji, razem tworzc wybuchow mieszank?!
ZDOLNO?? REAKCJI: S? raczej obiektywni, mo?na z nimi porusza? dra?liwe tematy, bez obawy, ?e popadn w fanatyzm czy ironi?. Nie?wiadomie pragn otacza? si? lud?mi, na ktrych maj? wp?yw.
AKTYWNO??: Doskonale czuj si? w dziedzinach, i ktre innym mog wydawa? si? tajemnicze czy niejasne. Pocigaj ich troch? dziwaczne zawody, jak: pisarz i science-fiction, archeolog, wyk?adowca niecodziennych teorii. Poniewa? maj? doskona?y refleks, mog by? wspania?ymi reporterami, dziennikarzami w radiu i czy telewizji.
INTUICJA: Silna, prawie kobieca. Maj te? bardzo i ?yw wyobra?ni?. Nie nale?y im pozwala? na pogr?a
i nie si? w marzeniach.
INTELIGENCJA: Bardzo syntetyczna, ogarniaj ca?o?? problemu, natychmiast spostrzegajc jego g?wne zarysy, nie wchodz natomiast w szczeg?y.
UCZUCIOWO??: Bardzo uczuciowi, potrzebuj, aby ich kochano i mwiono im o tym. Rodzice powinni uwzgl?dnia? potrzeby uczuciowe tych ch?opcw, inaczej bardzo wcze?nie b?d szukali czu?o?ci gdzie indziej.
MORALNO??: Pragn dzieli? poczucie obowizku i odpowiedzialno?ci z innymi, maj?cymi te same przekonania i zasady. Potrafi jednak oddali? si? od towarzyszy, ktrych post?powanie jest wtpliwe pod wzgl?dem etycznym.
ZDROWIE: Cz?sto chwiejne. Grozi im odwapnienie ko?ci, zw?aszcza po z?amaniach. Uwaga na jelita i wyrostek robaczkowy.
ZMYS?OWO??: Dla tych m??czyzn przyjemno?ci s? nierozerwalnie zwizane z towarzystwem. Lubi dobrze zje??, ale tylko w gronie przyjaci?. Nigdy nie poszliby sami na przedstawienie. Ich charakter zawiera spory procent kobieco?ci, co odbija si? na ich seksualno?ci. Zadaniem rodzicw jest jak najwcze?niejsze rozwijanie u nich cech m?skich.
DYNAMIZM: Tu rwnie? odnajdujemy siln potrzeb? zespo?owego realizowania przedsi?wzi?cia. Bole?nie odczuwaj niepowodzenia, cierpi, gdy nie s? rozumiani.
TOWARZYSKO??: S? uroczymi, towarzyskimi lud?mi. Gdy si? o?eni, nieraz ulegaj dominacji rodziny.
PODSUMOWANIE: Ten charakter przede wszystkim zrozumienia i mi?o?ci. Oczywi?cie, pragn rwnie? sukcesw, ale przede wszystkim potrzebuje, by kto? na? czeka?, gdy? nie znosi samotno?ci...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl