logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 17.06.2019  |  1 osoba jest online w serwisie!
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::rozrywka 
::NAJLEPSZE GADŻETY 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zioła 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2019 jest rokiem:
rok 2019 jest rokiem świnii
świnii


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Bliźnięta
(Gemini)
20.05 - 20.06
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: DOMINIK


Kiedy DOMINIK obchodzi imieniny?
03.09, 05.12, 06.06, 07.06, 08.04, 08.08, 10.14, 11.05, 11.27, 12.20, 12.29,


Osobowość: Ten, co przychodzi
Charakter: 86 %
Promieniowanie: 82 %
Rezonans: 79 000 drgań/sek.
Kolor: Zielony
Główne cechy: Towarzysko?ć - Uczuciowo?ć - Moral­no?ć - Pobudliwość
Totem roślinny: Platan
Totem zwierzęcy: Sikorka
Znak: Wodnik
TYP: Mamy tu do czynienia z dwoistym charakterem. Mogą nam się wydawać nieruchliwi i flegmatyczni, niczym platan, ale posiadają też bardziej dynamiczną stronę charakteru, jak sikorka.
PSYCHIKA: To ekstrawertycy, szeroko otwarci na ?wiat zewnętrzny. Pragną, aby jak najwięcej ludzi skorzystało z ich wiedzy.
WOLA: Silna, choć trochę niezdecydowana, gdyż ma przeciwko sobie koalicję pobudliwo?ci i reaktywno?ci. Jeste?my ?wiadkami walki między tymi obozami, przejawiającej się bąd? wahaniami, bąd? nagłymi decyzjami.
POBUDLIWO?Ć: Ogólnie biorąc, nie należy do naj­większych, ale jest podparta zdolno?cią reakcji, razem tworząc wybuchową mieszankę!
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Są raczej obiektywni, moż­na z nimi poruszać drażliwe tematy, bez obawy, że popadną w fanatyzm czy ironię. Nie?wiadomie pragną otaczać się lud?mi, na których mają wpływ.
AKTYWNO?Ć: Doskonale czują się w dziedzinach, i które innym mogą wydawać się tajemnicze czy niejasne. Pociągają ich trochę dziwaczne zawody, jak: pisarz i science-fiction, archeolog, wykładowca niecodzien­nych teorii. Ponieważ mają doskonały refleks, mogą być wspaniałymi reporterami, dziennikarzami w radiu i czy telewizji.
INTUICJA: Silna, prawie kobieca. Mają też bardzo i żywą wyobra?nię. Nie należy im pozwalać na pogrąża­
i nie się w marzeniach.
INTELIGENCJA: Bardzo syntetyczna, ogarniają ca­ło?ć problemu, natychmiast spostrzegając jego główne zarysy, nie wchodzą natomiast w szczegóły.
UCZUCIOWOŚĆ: Bardzo uczuciowi, potrzebują, a­by ich kochano i mówiono im o tym. Rodzice powinni uwzględniać potrzeby uczuciowe tych chłopców, ina­czej bardzo wcze?nie będą szukali czuło?ci gdzie in­dziej.
MORALNOŚĆ: Pragną dzielić poczucie obowiązku i odpowiedzialno?ci z innymi, mającymi te same przekonania i zasady. Potrafią jednak oddalić się od towarzyszy, których postępowanie jest wątpliwe pod względem etycznym.
ZDROWIE: Często chwiejne. Grozi im odwapnienie ko?ci, zwłaszcza po złamaniach. Uwaga na jelita i wyrostek robaczkowy.
ZMYSŁOWO?Ć: Dla tych mężczyzn przyjemno?ci są nierozerwalnie związane z towarzystwem. Lubią dobrze zje?ć, ale tylko w gronie przyjaciół. Nigdy nie poszliby sami na przedstawienie. Ich charakter zawie­ra spory procent kobieco?ci, co odbija się na ich seksualno?ci. Zadaniem rodziców jest jak najwcze?niej­sze rozwijanie u nich cech męskich.
DYNAMIZM: Tu również odnajdujemy silną potrze­bę zespołowego realizowania przedsięwzięcia. Bole?­nie odczuwają niepowodzenia, cierpią, gdy nie są rozumiani.
TOWARZYSKOŚĆ: Są uroczymi, towarzyskimi lu­d?mi. Gdy się ożenią, nieraz ulegają dominacji rodzi­ny.
PODSUMOWANIE: Ten charakter przede wszyst­kim zrozumienia i miło?ci. Oczywi?cie, prag­ną również sukcesów, ale przede wszystkim potrzebu­je, by kto? nań czekał, gdyż nie znosi samotno?ci...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:
kiedy imieniny?  |NaviTrans - Biuro rachunkowe  |Punkty całodobowe  |ustaw stronę jako startową  |prywatność