logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 15.09.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Panna
(Virgo)
22.08 - 22.09
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: GABRIELA


Kiedy GABRIELA obchodzi imieniny?
02.27, 12.19,


Osobowo??: Uciele?nienie rwnowagi
Charakter: 97 %
Promieniowanie: 95 %
Rezonans: 92 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Uczuciowo??-Zmys?owo??- Towarzysko??- Intuicja
Totem ro?linny: Len
Totem zwierz?cy: Mysz
Znak: Waga
TYP: Maj zrwnowa?ony charakter, ktry pozwala im na w?a?ciwe os?dzenie sytuacji. Gdy wbij sobie co? do g?owy, pracuj po cichu, ale udaje im si? przegry?? przez wszystkie przeszkody, niczym mysz, ktra jest ich totemem.
PSYCHIKA: Nieraz miewaj napady z?o?ci, od dzieci?stwa trzeba je uczy? opanowania, aby nie rani?y innych okrutnymi s?owami. Bardzo subiektywne, patrz na wszystko z w?asnego punktu widzenia. Maj du? pewno?? siebie, cho? rzadko j okazuj.
WOLA: Niez?omna wola oraz wytrwa?o??.
POBUDLIWO??: Silna, ale niezb?dna dla tego typu charakteru, gdy? bez niej wola i du?a aktywno?? zrobi?yby z nich "roboty", poch?oni?te jedynie prac.
ZDOLNO?? REAKCJI: S? nadzwyczaj pami?tliwe. Je?li kto? "zajdzie im za skr?", jak to si? mwi, czekaj miesicami, czasem latami, aby si? z nim porachowa?. Niepowodzenia znacznie bardziej je dra?ni, ni? przygn?biaj.
AKTYWNO??: Nie mog usiedzie? w miejscu! Potrzebuj wielkich przedsi?wzi??. Nie bardzo lubi nauk?, ale mimo to odnosz sukcesy, gdy? s? bardzo zaradne. Ich p?odna wyobra?nia podpowiada im tysic rozwiza?, dorzu?cie do tego ich niezwyk?y urok i wyjtkow pami??, a zrozumiecie, ?e potrafi wybrn? z ka?dej sytuacji. S? stewardesami, modelkami, antykwariuszami, interesuj je wszelkie zawody zwizane z mod i dekoratorstwem.
INTUICJA: Zaskakujca, potrafi ocenia? ludzi niewiarygodnie pr?dko i w?a?ciwie!
INTELIGENCJA: Bardzo rozwini?ta, ironiczna, o tendencji analitycznej, to znaczy, ?e rozr?niaj najmniejszy szczeg? danej sytuacji.
UCZUCIOWO??: Je?li chc, potrafi stworzy? mi? atmosfer?, rozwik?a? trudn sytuacj?. Gdy za? nie chc... S? uczuciowe, ale nie okazuj tego. S? bardzo zaborcze, nawet w dzieci?stwie.
MORALNO??: Posiadaj w duszy skarby mi?o?ci i po?wi?cenia. Ale wybuchowy i nami?tny aspekt osobowo?ci nieraz prowadzi te kobiety do wyrwania si? z ram codziennej egzystencji i prze?ycia bulwersujcej przygody, ktra pozostawi im bogate wspomnienia.
ZDROWIE: Grzesz pewn beztrosk w tej dziedzinie. S?aby punkt: nerki. Maj tak?e wra?liwe p?uca, cz?sto cierpi na gwa?towne ble g?owy, ?atwo si? przezi?biaj i ?le znosz brak snu.
ZMYS?OWO??: Pragn ?y? intensywnie i dla tego celu s? gotowe pope?ni? wiele nieostro?no?ci. S? bardzo kobiece, kokieteryjne i zmys?owe. Ich sex-appeal ?amie serca m??czyznom. Nie mo?na dopu?ci?, by sta?y si? ma?ymi kobietkami w wieku, gdy przystoi im gra w pi?k? i w klasy.
DYNAMIZM: Ca?ym sercem anga?uj si? w dzia?anie. Nigdy wam nie odmwi pomocy, u?miechajc si? tak jakby wszystko by?o dla nich ?atwe.
TOWARZYSKO??: Uwielbiaj przyjmowa? go?ci, i to wystawnie. Doskonale si? ubieraj, mog s?u?y? dobr rad w dziedzinie urzdzania mieszkania. Jako ?ony s? bardzo reprezentacyjne.
PODSUMOWANIE: To ryzykantki, niczym ich totem, mysz, ktra - wbrew temu, co si? s?dzi - nie jest wcale zastraszonym zwierztkiem, przeciwnie, jest tak zuchwa?a, ?e wyjad?aby wam ser z talerza!<


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl