logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 25.06.2019  |  1 osoba jest online w serwisie!
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::rozrywka 
::NAJLEPSZE GADŻETY 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zioła 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2019 jest rokiem:
rok 2019 jest rokiem świnii
świnii


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: PELAGIA


Kiedy PELAGIA obchodzi imieniny?
03.23, 06.09, 07.11, 10.08,


Osobowość: Ta, co króluje na ziemi
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 96 %
Rezonans: 80 000 drgań/sek.
Kolor: Zielony
Główne cechy: Wola - Aktywno?ć - Zdolność reakcji - Mo­ralno?ć
Totem roślinny: Lawenda
Totem zwierzęcy: Kangur
Znak: Panna
TYP: Stoją mocno nogami na ziemi. Są zamknięte w sobie, ale nie są marzycielkami. Od najmłodszych lat są urodzonymi posiadaczkami, którym trzeba ofiarowywać praktyczne prezenty.
PSYCHIKA: Długo przeżywają rozczarowania i poraż­ki. Są do?ć m?ciwe, nieraz też odgrywają rolę męczenni­czek. Nie ulegają wpływom.
WOLA: Silna, oparta na wyczuciu moralno?ci i zdolno?ci do po?więceń. To kobiety o wielkim sercu, które od dzieciństwa muszą być otoczone miło?cią.
POBUDLIWO?Ć: Stłumiona na rzecz woli i wielkiej aktywno?ci. Sprawiają wrażenie, że same zadają sobie gwałt, by za wszelką cenę osiągnąć sukces.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Jest wyrazem walki przeciw sobie samej i przeciw społeczeństwu, co może powodo­wać kompleks niższo?ci. Potrafią zachować obiekty­wizm, ale brak im pewno?ci siebie.
AKTYWNO?Ć: W pracy szukają ucieczki przed odpowiedzialno?cią uczuciową czy społeczną. Rozu­miemy więc, że dążno?ć do podboju i zaborczo?ć są dla nich sposobem udowodnienia sobie samym, że potra­fią zapanować nad kompleksami.
INTUICJA: Nie ufają jej.
INTELIGENCJA: Praktyczna, żywa, zdolna do przys­tosowania się do każdej sytuacji. Godna podziwu pamięć.
UCZUCIOWOŚĆ: Zamykają się w swej skorupie i niekiedy obawa przed wyj?ciem z niej, gdyby zbyt mocno kochały, prowadzi je do egoizmu.
MORALNOŚĆ: Przestrzegają jej skrupulatnie, nie tyle z głębokiego prze?wiadczenia, co z szacunku wobec ustalonych reguł i konwenansów.
ZDROWIE: Doskonałe. Mają jednak skłonno?ć do dolegliwo?ci psychosomatycznych, złego samopoczu­cia, drobnych wypadków, które same pod?wiadomie prowokują, by uniknąć okre?lonej odpowiedzialno?ci. Mają wrażliwe jelita i wątrobę.
ZMYSŁOWO?Ć: Tutaj najsilniej przejawiają się ich konflikty uczuciowe i zahamowania psychiczne. Wąt­pią w szczero?ć miłosnych wyznań, zastanawiają się, czy to nie drwiny. Nie można dopu?cić, by u tych dziewcząt rozwinęła się nieufno?ć wobec mężczyzn, zwłaszcza że brak pobudliwo?ci skłania je do staropanieństwa. Je?li jednak wyjdą za mąż, są surowymi ale sprawiedliwymi matkami.
DYNAMIZM: Rozwinięty, ale nie dorównujący akty­wno?ci. Stąd niekiedy nie doprowadzają swych zamie­rzeń do końca.
TOWARZYSKOŚĆ: Można powiedzieć, że społe­czeństwo jest dla nich wrogiem, tak ?le się czują w ?wiecie konwencji, obłudy i "układów".
PODSUMOWANIE: Można u nich wyróżnić dwie tendencje charakterologiczne, trudne do pogodzenia: pewną zaborczo?ć, opartą na silnej woli i dużej aktyw­no?ci, oraz skłonno?ć do ucieczki, gdy nie wszystkie warunki sukcesu są spełnione!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:
kiedy imieniny?  |NaviTrans - Biuro rachunkowe  |Punkty całodobowe  |ustaw stronę jako startową  |prywatność