logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 17.06.2019  |  1 osoba jest online w serwisie!
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::rozrywka 
::NAJLEPSZE GADŻETY 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zioła 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2019 jest rokiem:
rok 2019 jest rokiem świnii
świnii


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Bliźnięta
(Gemini)
20.05 - 20.06
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: OLGA


Kiedy OLGA obchodzi imieniny?
03.26, 07.11, 07.24,


Osobowość: Ta, co atakuje
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 90 %
Rezonans: 104 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Wola - Aktywno?ć - Dynamizm - Intelekt
Totem roślinny: Grusza
Totem zwierzęcy: Leopard
Znak: Byk .
TYP: Wojowniczki o silnym, nieraz twardym charak­terze. Nie wypuszczają łatwo tego, co trzymają pazura­mi, i nieostrożno?cią byłoby wyrwać im zdobycz. Nic dziwnego, że ich totemem jest leopard. . PSYCHIKA: Nawet w gniewie nie tracą panowania nad sobą. Jest w nich jaka? niepokojąca siła charakte­ru, nieraz przechodząca u tych amazonek w fanatyzm.
WOLA: Bardzo silna, opiera się na drapieżnej aktyw­no?ci.
POBUDLIWO?Ć: Silna, choć niezbyt kobieca. Są nieufne w miło?ci i przyja?ni, nie znoszą wielkich deklaracji uczuciowych i przyznają swą przyja?ń do­piero, gdy przekonają się o bezinteresownym przywią­zaniu innych. Na niepowodzenia me są zbyt wrażliwe, ich wytrwało?ć przezwycięża wszelkie przeszkody.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Dostosowana do sytuacji. Oceniają wszystko według własnych kryteriów. Nie ulegają wpływom, trudno nakłonić je do, zmiany decyzji, nawet je?li była niesłuszna. Ich pewno?ć siebie graniczy z pychą.
AKTYWNO?Ć: Jest dla nich czasem bronią, często prowokacją, a zawsze namiętno?cią! Nie zga­dzają się z opinią, że kobieta odgrywa drugorzędną rolę w życiu zawodowym. Pasjonują je wszystkie zawody wymagające walki: lekarki, pielęgniarki, far­maceutki działaczki polityczne czy związkowe, dyrek­torki przedsiębiorstw - to wła?nie one! Posiadają wielkie poczucie odpowiedzialno?ci i umiejętno?ć rzą­dzenia.
INTUICJA: Nie ufają wyobra?ni i natchnieniu, kieru­ją się logicznym rozumowaniem.
INTELIGENCJA: Bardzo duża, ale chłodna, wyra­chowana. Brak im ludzkiego ciepła, bez którego nie ma prawdziwego intelektu.
UCZUCIOWOŚĆ: Nie można powiedzieć, żeby trzy­mały się matczynej spódnicy. Bardzo wcze?nie zyskują niezależno?ć. Nie lubią słabo?ci, czułostkowo?ci, pate­tycznych u?cisków.
MORALNOŚĆ: Przejawiają wielki rygoryzm moral­ny. Niczego wam nie wybaczą i z diabelnie dobrą pamięcią rzucą wam w twarz dawne przewiny.
ZDROWIE: "Huzarskie zdrowie". Te kobiety o nieco męskiej sylwetce są siłami natury, nie ulegającymi ani zmęczeniu, ani chorobie. Nie potrafią się zatrzymać, nieraz przekraczają granice rozsądku. Słabe punkty: wątroba, narządy rodne.
ZMYSŁOWO?Ć: Ten typ charakteru zrobiłby wszyst­ko, aby nigdy nie było mowy o zwierzęcych popędach. Życie seksualne jest dla nich tematem tabu, zwłaszcza że bardzo nie lubią mówić o swoich intymnych spra­wach.
DYNAMIZM: " Ta, co atakuje". Cóż więcej można powiedzieć o tych niezrównanie zwinnych leopardach o ludobójczych pazurach?
TOWARZYSKOŚĆ: Przejawia się tylko wówczas, gdy wiąże się z zawodem bąd? przekonaniami politycz­nymi, religijnymi czy literackimi.
PODSUMOWANIE: To kobiety-władczynie, pragną­ce zrobić z innych niewolników - czy to będą rodzice, przyjaciele czy pracownicy... nie mówiąc o mężu i dzieciach!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:
kiedy imieniny?  |NaviTrans - Biuro rachunkowe  |Punkty całodobowe  |ustaw stronę jako startową  |prywatność