Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 19.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: CYPRIAN


Kiedy CYPRIAN obchodzi imieniny?
03.10, 08.08, 09.14, 09.16,


Osobowość: Ten, co osądza
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 114 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Wola - Aktywno?ć - Zmysłowo?ć - Zdro­wie
Totem roślinny: Wišz
Totem zwierzęcy: Tygrys
Znak: Panna
TYP: Majš silnš skłonno?ć do zamykania się w sobie i osądzania innych z pewnš surowo?ciš. Są bar­dzo subiektywni, rzadko próbujš postawić się na czyim? miejscu. Nie można dopu?cić, by ci chłopcy stali się niebezpiecznymi tyranami, jak ich totem tygrys.
PSYCHIKA: Kierujš się logikš, stšd charakterystyczna sztywno?ć zachowań i sądów oraz całkowity brak dyplomacji. Ich ulubione powiedzenie to " Wóz albo przewóz". Ich czułym punktem jest duma i można wszystko osišgnšć, zręcznie wykorzystujšc ich prag­nienie bycia najlepszymi.
WOLA: Despotyczna! Brak słów, by jš okre?lić!
POBUDLIWO?Ć: Jest słaba, ale nadaje temu typowi charakteru ludzkie ciepło.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Z pozoru choleryczna, ale zawsze dobrze kontrolowana. W ich życiu wielkš rolę odgrywa przyja?ń. Inteligentnie dobierajš przyjaciół i są im bardzo oddani. Są jednak bardzo zaborczy i nie wyobrażajš sobie przyja?ni czy miło?ci, w której partner nie byłby podporzšdkowany. Są bardzo czuli na porażki, które urażajš ich dumę.
AKTYWNO?Ć: Z łatwo?ciš bijš wszelkie rekor­dy. Już jako dzieci są zdyscyplinowani i wyma­gajš tej dyscypliny zarówno od innych, jak i od siebie samych. Pracujš w okre?lonym celu, a nie dla przyjemno?ci niespodziewanych odkryć. Lubiš studia medyczne, pocišga ich także wojsko i zawody handlowe.
INTUICJA: Przejawiajš pewnš nieufno?ć wobec intu­icji, jednakże mniej czy bardziej ?wiadomie słuchajš wewnętrznych głosów.
INTELIGENCJA: Żywa, chłodna, analityczna. Bada składowe elementy sytuacji i wyważa je.
UCZUCIOWOŚĆ: Duża, nawet je?li objawiajš jš z wielkš rezerwš. Majš bezlitosnš pamięć, zwłasz­cza w dziedzinie uczuć. Nie zapominajš ani o tym, co im zrobiono dobrego, ani o wyrzšdzonych krzyw­dach.
MORALNOŚĆ: Jedna z ich najważniejszych cech. Przy nich nie ma żartów z normami postępowania.
ZDROWIE: Ogromna żywotno?ć! Ich współpracow­nicy stracš zdrowie, a żony muszš mocno się trzymać. Są zdrowi i odporni na choroby. Powinni jednak uważać na układ kršżenia i serce.
ZMYSŁOWO?Ć: Żywa, przedwcze?nie rozwinięta. Cechuje ich silna męsko?ć. Natomiast zupełnie nie znajš się na psychologii kobiet. Zamiast próbować przekonywać i uwodzić, wykazujš maniery jaskiniow­ców...
DYNAMIZM: Nie wymaga komentarzy!
TOWARZYSKOŚĆ: To ich słaba strona. Ich brak dyplomacji i przemšdrzały ton mogš budzić niechęć. Rodzice nie powinni pozwalać tym dzieciom na nie­grzeczne czy lekceważšce uwagi, ale wpajać im szacu­nek wobec innych.
PODSUMOWANIE: Nie róbmy z nich "wielkich złych wilków", gdyż to sprawiłoby im zbyt wielkš przyjemno?ć, a otoczenie wpędziłoby w kompleksy niższo?ci. Nie zapominajcie, że od ich najmłodszych lat trzeba stawiać im opór. Potem będzie to trudne... albo wręcz niemożliwe!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl