logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 27.06.2019  |  1 osoba jest online w serwisie!
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::rozrywka 
::NAJLEPSZE GADŻETY 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zioła 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2019 jest rokiem:
rok 2019 jest rokiem świnii
świnii


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: CYPRIAN


Kiedy CYPRIAN obchodzi imieniny?
03.10, 08.08, 09.14, 09.16,


Osobowość: Ten, co osądza
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 114 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Wola - Aktywno?ć - Zmysłowo?ć - Zdro­wie
Totem roślinny: Wiąz
Totem zwierzęcy: Tygrys
Znak: Panna
TYP: Mają silną skłonno?ć do zamykania się w sobie i osądzania innych z pewną surowo?cią. Są bar­dzo subiektywni, rzadko próbują postawić się na czyim? miejscu. Nie można dopu?cić, by ci chłopcy stali się niebezpiecznymi tyranami, jak ich totem tygrys.
PSYCHIKA: Kierują się logiką, stąd charakterystyczna sztywno?ć zachowań i sądów oraz całkowity brak dyplomacji. Ich ulubione powiedzenie to " Wóz albo przewóz". Ich czułym punktem jest duma i można wszystko osiągnąć, zręcznie wykorzystując ich prag­nienie bycia najlepszymi.
WOLA: Despotyczna! Brak słów, by ją okre?lić!
POBUDLIWO?Ć: Jest słaba, ale nadaje temu typowi charakteru ludzkie ciepło.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Z pozoru choleryczna, ale zawsze dobrze kontrolowana. W ich życiu wielką rolę odgrywa przyja?ń. Inteligentnie dobierają przyjaciół i są im bardzo oddani. Są jednak bardzo zaborczy i nie wyobrażają sobie przyja?ni czy miło?ci, w której partner nie byłby podporządkowany. Są bardzo czuli na porażki, które urażają ich dumę.
AKTYWNO?Ć: Z łatwo?cią biją wszelkie rekor­dy. Już jako dzieci są zdyscyplinowani i wyma­gają tej dyscypliny zarówno od innych, jak i od siebie samych. Pracują w okre?lonym celu, a nie dla przyjemno?ci niespodziewanych odkryć. Lubią studia medyczne, pociąga ich także wojsko i zawody handlowe.
INTUICJA: Przejawiają pewną nieufno?ć wobec intu­icji, jednakże mniej czy bardziej ?wiadomie słuchają wewnętrznych głosów.
INTELIGENCJA: Żywa, chłodna, analityczna. Bada składowe elementy sytuacji i wyważa je.
UCZUCIOWOŚĆ: Duża, nawet je?li objawiają ją z wielką rezerwą. Mają bezlitosną pamięć, zwłasz­cza w dziedzinie uczuć. Nie zapominają ani o tym, co im zrobiono dobrego, ani o wyrządzonych krzyw­dach.
MORALNOŚĆ: Jedna z ich najważniejszych cech. Przy nich nie ma żartów z normami postępowania.
ZDROWIE: Ogromna żywotno?ć! Ich współpracow­nicy stracą zdrowie, a żony muszą mocno się trzymać. Są zdrowi i odporni na choroby. Powinni jednak uważać na układ krążenia i serce.
ZMYSŁOWO?Ć: Żywa, przedwcze?nie rozwinięta. Cechuje ich silna męsko?ć. Natomiast zupełnie nie znają się na psychologii kobiet. Zamiast próbować przekonywać i uwodzić, wykazują maniery jaskiniow­ców...
DYNAMIZM: Nie wymaga komentarzy!
TOWARZYSKOŚĆ: To ich słaba strona. Ich brak dyplomacji i przemądrzały ton mogą budzić niechęć. Rodzice nie powinni pozwalać tym dzieciom na nie­grzeczne czy lekceważące uwagi, ale wpajać im szacu­nek wobec innych.
PODSUMOWANIE: Nie róbmy z nich "wielkich złych wilków", gdyż to sprawiłoby im zbyt wielką przyjemno?ć, a otoczenie wpędziłoby w kompleksy niższo?ci. Nie zapominajcie, że od ich najmłodszych lat trzeba stawiać im opór. Potem będzie to trudne... albo wręcz niemożliwe!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:
kiedy imieniny?  |NaviTrans - Biuro rachunkowe  |Punkty całodobowe  |ustaw stronę jako startową  |prywatność