Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 19.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: STELLA


Kiedy STELLA obchodzi imieniny?
07.14, 08.15,


Osobowość: Ta, co króluje w niebie i na ziemi
Charakter: 95 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 120 000 drgań/sek.
Kolor: Niebieski
Główne cechy: Wola - Uczuciowo?ć - Moralno?ć - Akty­wno?ć
Totem roślinny: Lilia
Totem zwierzęcy: Gołębica
Znak: Panna
TYP: Choleryczny. Majš niełatwy charakter. To ko­biety zdecydowane, pracowite, nieco chmurne, zazdro­sne, ale posiadajšce bogactwo czuło?ci i miło?ci.
PSYCHIKA: Są introwertyczkami, to znaczy, że mają skłonno?ć do zamykania się w sobie i nie zawsze ujawniajš swe my?li i uczucia. Są nawet skryte. Majš wielkš pewno?ć siebie i dużš dozę zdecydowania.
WOLA: Bardzo rozwinięta, nie pozostawia miejsca egoizmowi. Ich totemem jest lilia, symbol piękna, czysto?ci i silnego zapachu, który jednak nie wszyscy znoszš.
POBUDLIWO?Ć: W połšczeniu ze zdolno?ciš reakcji daje mieszankę wybuchowš!
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Silna! Gdy się z czym? nie zgadzajš, bardzo ostro się przeciwstawiajš. Są uparte. porażki sprawiajš im przykro?ć, ale nie powstrzymujš Ich.
AKTYWNO?Ć: Zazwyczaj są wzorowymi uczennica­mi. Pocišgajš je zajęcia, w których trzeba dawać dużo z siebie, a najpiękniejszym z nich jest pozycja matki rodziny. Lubiš także zawody, w których mają kontakt z dziećmi i z chorymi: mogš być lekarkami, pielęgniar­kami, nauczycielkami, zakonnicami.
INTUICJA: Majš dobrš intuicję, ale nie ufajš jej. Wolš spokojnie podšżać utartymi ?cieżkami, niż rzu­cać się w przygody. Stojš mocno nogami na ziemi.
INTELIGENCJA: Nie starajš się błyszczeć, a nawet wykazujš pewnš nieufno?ć wobec ludzi, którzy próbu­jš za wszelkš cenę przycišgnšć uwagę. Majš inteligen­cję analitycznš, to znaczy interesujš się raczej szczegó­łami, niż ogólnymi zarysami.
UCZUCIOWOŚĆ: Łatwo je obrazić czy zranić. Są zaborcze, ale bardziej z chęci ochraniania innych, niż posiadania ich. Zdolne są do głębokiej przyja?ni, ale ograniczajš liczbę przyjaciół i starannie ich dobierajš.
MORALNOŚĆ: Przestrzegajš bardzo surowych za­sad. Posiadajš wrodzony zmysł moralny, który zawsze objawia się w przełomowych chwilach.
ZDROWIE: Posiadajš dużš żywotno?ć i solidne zdro­wie. Powinny prowadzić regularny tryb życia, aby nie dopu?cić do nadmiernego rozwinięcia się i tak silnej pobudliwo?ci. Słabe punkty: jelita, płuca i skóra.
ZMYSŁOWO?Ć: Stanowi ważnš czę?ć ich życia uczu­ciowego. Wszystkie przyjemno?ci życia i wszystkie popędy wišżš się dla nich z miło?ciš - w najszczytniej­szym znaczeniu tego słowa. Najważniejsza jest dla nich rado?ć dawania.
DYNAMIZM: Sprawiajš wrażenie, że wszystko przy­chodzi im z łatwo?ciš, podczas gdy w istocie muszš walczyć, by stanšć na wysoko?ci zadania, którym jest "królowanie w niebie i na ziemi" dzięki zaletom serca.
TOWARZYSKOŚĆ: Czujš się swobodnie w towarzy­stwie, chociaż nie potrzebujš innych.
PODSUMOWANIE: Jako dzieci nie stwarzajš problemów, albo raczej od najmłodszych lat umiejš same rozwišzywać swe problemy, i pó?niej, kiedy stanš przed nieuniknionymi trudno?ciami życia, doskonale potrafiš same sobie poradzić.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl