logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 19.06.2019  |  1 osoba jest online w serwisie!
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::rozrywka 
::NAJLEPSZE GADŻETY 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zioła 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2019 jest rokiem:
rok 2019 jest rokiem świnii
świnii


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Bliźnięta
(Gemini)
20.05 - 20.06
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ANIELA


Kiedy ANIELA obchodzi imieniny?
01.04, 01.27, 03.28, 05.31, 11.18,


Osobowość: Ta, na której opiera się ?wiat
Charakter: 85 %
Promieniowanie: 80 %
Rezonans: 75000 drgań/sek.
Kolor: Fioletowy
Główne cechy: Pobudliwość - Intuicja - Uczuciowo?ć
Totem roślinny: Konwalia
Totem zwierzęcy: Jaszczurka
Znak: Rak
TYP: Są stworzone na obraz naszego ?wiata: nerwowe i niestałe. Jak jaszczurka, ich totem, lubią wygrzewać się na słońcu - i nagle uciekają przy najlżejszym szmerze? To poetki, które marzą o życiu, a rzadziej przeżywają swe marzenia.
PSYCHIKA: Widzą ?wiat przez pryzmat swych włas­nych emocji. Łatwo ulegają wpływom. Mają dużą wyobra?nię, wydają się powierzchowne, gdyż odrzuca­ją rzeczywisto?ć.
WOLA: Jej intensywno?ć jest identyczna z intensyw­no?cią pobudliwo?ci, stąd nieraz jedna cecha zajmuje miejsce drugiej. To powoduje brak zdecydowania.
POBUDLIWO?Ć: Bardzo silna, o wiele silniejsza od zdolno?ci reagowania. Jest to ?ródłem niezrównowa­żenia i wszelkiego rodzaju nerwic.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Nieraz stają bezsilne i bezra­dne wobec sytuacji, które ich zdaniem są tak skompli­kowane, że wszelka decyzja wydaje im się niemożliwa.
AKTYWNO?Ć: Działanie jest ich obsesją. Tyle o nim my?lą, że nie mają czasu pracować. Brakuje im dyscyp­liny, a ich odpowiedzialno?ć zawodowa pozostawia wiele do życzenia. Są dobrymi pisarkami i dziennikar­kami, aktorkami o wielkiej wrażliwo?ci, odnoszą też sukcesy w dziedzinie mody.
INTUICJA: Dzięki dużej wyobra?ni posiadają rów­nież wybitną intuicję.
INTELIGENCJA: W ciągu paru godzin zmieniają się ich poglądy, chęci, pragnienia. Nie należy pozwalać tym dzieciom na niestało?ć, która może stać się chroniczna. Trzeba też wcze?nie przeciwdziałać brako­wi pewno?ci siebie.
UCZUCIOWOŚĆ: Są raczej zazdrosne i zaborcze pod względem uczuciowym. Powinny nauczyć się dawać. Nie należy dopuszczać, by rodzina stała się zbyt ochraniającym kręgiem, który powodowałby u nich obawę przed uczestnictwem w życiu społecznym.
MORALNOŚĆ: Nie podlega zbyt surowym regułom. Te kobiety są tym, czym czyni je otoczenie i do?wiad­czenie życiowe. Lubią ciepłą atmosferę rodzinną i nie­raz mają trudno?ci z przystosowaniem się do wymo­gów wspólnego życia, gdy wyjdą za mąż i mają dzieci.
ZDROWIE: Zmienne. Nieraz uciekają w chorobę. Potrzebują dużo snu i ?wieżego powietrza, lekkich sportów, jak tenis czy pływanie. Szybko się męczą.
ZMYSŁOWO?Ć: Wyjątkowo słaba. Często odma­wiają uczestnictwa w systemie psychobiologicznym, który upodabniałby je do innych.
DYNAMIZM: Pragnienie samozniszczenia - bar­dziej pozorne niż realne - prowadzi je do podważania własnej warto?ci w oczach innych. Przejawiają się tu pewne cechy masochistyczne.
TOWARZYSKOŚĆ: Zmienna - w towarzystwie mogą być albo najbłyskotliwsze, albo najbardziej obojętne. Nie ufają mężczyznom, obawiają się kobiet, potem niespodziewanie padają ofiarą bezsensownych namiętno?ci bez perspektyw.
PODSUMOWANIE: Ujmujące istoty, sentymental­ne, o melancholijnym uroku, marzycielskich oczach i gołębim sercu.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:
kiedy imieniny?  |NaviTrans - Biuro rachunkowe  |Punkty całodobowe  |ustaw stronę jako startową  |prywatność