logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ERNEST


Kiedy ERNEST obchodzi imieniny?
01.12, 03.13, 03.27, 05.31, 07.13, 07.31, 11.07,


Osobowo??: Ten, co niesie ?wiat
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 96 %
Rezonans: 107 000 drga?/ sek.
Kolor: ??ty
G?wne cechy: Towarzysko?? - Uczuciowo?? - Zmys?owo?? - Zdrowie
Totem ro?linny: Drzewo figowe
Totem zwierz?cy: Jaguar
Znak: Rak
TYP: Ludzie nerwowi, pobudliwi, bardzo szybko reagujcy, jak jaguar, ich totem. Maj tajemnicz osobowo??.
PSYCHIKA: S? zarazem introwertykami i ekstrawertykami. Ich ?ycie wewn?trzne jest bogate i uporzdkowane, ale s? rwnie? otwarci na ?wiat i ch?tnie mieszaj si? do cudzych spraw, nie przez niezdrow ciekawo??, ale by pomc innym.
WOLA: Bardzo silna, cz?sto graniczy z uporem. Mog sta? si? despotyczni.
POBUDLIWO??: Bardzo mocna, czasem powoduje dzikie wybuchy zarwno w domu rodzinnym, jak i w szkole czy w miejscu pracy.
ZDOLNO?? REAKCJI: Nie chc niczego burzy?, ale wol budowa? na dziewiczych terenach. Pora?ki wywo?uj u nich, gniew.
AKTYWNO??: Jako uczniowie czy studenci nieraz podwa?aj autorytet profesora, ale sami mog zosta? doskona?ymi nauczycielami o rozwini?tym zmy?le pedagogicznym. Mog tak?e by? politykami, psychologami, psychiatrami itd. ?atwo przystosowuj si? do sytuacji, pod warunkiem, ?e dzier? dr?ek sterowniczy w d?oni.
INTUICJA: Nale?a?oby raczej powiedzie?: widzenie, gdy? obraz tego, co powinni zrobi?, staje im przed oczami niczym fotografia, pozwalajc dzia?a? precyzyjnie i skutecznie.
INTELIGENCJA: Otwarta, analityczna. Bardzo ciekawi. Pragnie za wszelk cen? wszystko pozna?. W dzieci?stwie trzeba dawa? im ksi?ki, pozwala? na ogldanie telewizji i dyskusje z doros?ymi.
UCZUCIOWO??: S? bardzo wra?liwi, broni nies?usznie atakowanych.
MORALNO??: Moralizatorzy, maj? tendencj? do ingerowania w cudze post?powanie w stylu: "Rb to, co ci mwi?, nie rb tego, co ja robi?!"
ZDROWIE: Nie obawiaj si? przem?czenia intelektualnego. Uwaga na wypadki, ktre mog uszkodzi? ko?ciec! S?abe punkty: uk?ad oddechowy, kr?enie krwi.
ZMYS?OWO??: Wcze?nie rozpoczynaj t? dziedzin? ?ycia. Maj silne potrzeby seksualne, ale potrafi je opanowa?, gdy z powodw moralnych, politycznych, religijnych, oddaj ca? sw energi? innej sprawie.
DYNAMIZM: Cechuje ich pewno?? siebie, ktra przerasta ich w?asn osobowo?? i sprawia na otoczeniu wra?enie, ?e maj? jak? misj? do wype?nienia.
TOWARZYSKO??: Gdy maj? komu? co? do powiedzenia, wal prosto z mostu. Rozmwcy s? nieraz zaskoczeni. Powiedzmy, ?e troch? brak im dyplomacji.
PODSUMOWANIE: Trzeba ich uwa?nie nadzorowa? w okresie m?odzie?czym. Ale sprbujcie dogoni? Jaguara.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl