Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 19.07.2024  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zioła 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2024 jest rokiem:
rok 2024 jest rokiem smoka
smoka


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU()
. - .
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: JERZY


Kiedy JERZY obchodzi imieniny?
04.23, 08.24,


Osobowość: Ten, co posiada dar słowa
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 86 %
Rezonans: 114 000 drgań/sek.
Kolor: Żółty
Główne cechy: Intuicja - Intelekt - Pobudliwość - Zmy­słowo?ć
Totem roślinny: Drzewo oliwne
Totem zwierzęcy: Bizon
Znak: Baran
TYP: Z trudem znajdują dostatecznš energię, by podjšć życiowš walkę. Jak bizon, ich totem, który ma wielki łeb i małe ciało, posiadajš "duch ochoczy, ale ciało mdłe".
PSYCHIKA: Są rozdarci wewnętrznš walkš pomię­dzy pokojem (drzewo oliwne) a wojnš (bizon). Po tych bitwach są nieraz tak wyczerpani, jakby schodzili z bokserskiego ringu.
WOLA: Ich pobudliwo?ć przekształca wolę w nie­ustannš walkę między rzeczywisto?ciš a wyobrażenia­mi, między przeżyciami a możliwo?ciami.
POBUDLIWO?Ć: Daje im dużš wrażliwo?ć charakte­ru, ale w połšczeniu ze wszechmocnš intuicjš robi z nich ludzi niespokojnych, wiecznie niezadowolo­nych.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Nieco opó?nione reakcje, co nie oznacza braku reakcji. Wprost przeciwnie, to opó?nienie zwiększa gwałtowno?ć sprzeciwu czy agresji.
AKTYWNO?Ć: Odczuwajš gwałtownš żšdzę wiedzy i zdobywania dyplomów. O wyborze zawodu decyduje raczej otoczenie i okoliczno?ci, niż ?wiadoma decyzja. Je?li uda im się przełamać pewnš bezwładno?ć, mogš zostać doskonałymi psychologami, adwokatami, a nawet księżmi. Także dziennikarzami, nauczycie­lami, "wygadanymi" działaczami - wszystkie te zawody wymagajš bowiem łatwo?ci wysławiania się.
INTUICJA: To u nich co? więcej niż intuicja, to prawie jasnowidzenie.
INTELIGENCJA: Zarazem analityczna i syntetycz­na, pozwala im uchwycić jednocze?nie przyczyny i skutki, szczegóły i ogólne zarysy wydarzeń. Kłopot w tym, że ta błyskotliwo?ć umysłu prowadzi ich nieraz do traktowania innych z pobłażliwo?ciš, należnš nie­dorozwiniętym.
UCZUCIOWOŚĆ: Potrzebujš wiele odwagi, aby nie stchórzyć przed życiem. Należy więc otaczać ich miło?ciš i zrozumieniem.
MORALNOŚĆ: Przejawiajš pewien sceptycyzm: "Moralno?ć - zgoda, jest potrzebna, ale przestańcie suszyć mi głowę pięknymi zasadami, a zacznijcie stosować je w życiu!"
ZDROWIE: Są skłonni do lekkich depresji. Majš wrażliwe struny głosowe. Potrzebujš dużo snu i ?wie­żego powietrza. Nie nadużywać lekarstw!
ZMYSŁOWO?Ć: Niewła?ciwie pojęta wstydliwo?ć po­wstrzymuje ich w młodo?ci, a w wieku dojrzałym powoduje spó?niony żal. Ich życie seksualne hamujš różnego rodzaju zakazy, a nieodparte popędy stwarza­jš dodatkowe komplikacje.
DYNAMIZM: Nieraz zastanawiamy się, czy podej­mujš działanie z przekonania, z obowišzku, czy raczej dlatego, że nie maj'} odwagi wprost odmówić?
TOWARZYSKOŚĆ: Nieraz nie znoszš samotno?ci, kiedy indziej nawet Syberia wydawałaby im się zbyt gęsto zaludniona.
PODSUMOWANIE: Mogš być błyskotliwi i elokwentni, potem bez żadnego etapu przej?ciowego zaczynajš we wszystko wštpić, wahać się, uciekać... Nieraz ich entuzjazm porywa słuchaczy, a potem chowajš się za kulisami, jak aktor, który skończył swój monolog i wstydzi się swego kostiumu!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:Portal imiennik.pl umożliwia przeglądanie interesujących opisów imion, data imienin oraz ciekawych cytatów, aforyzmów oraz znaków zodiaku.
Update cookies preferences

copyright © imiennik.pl