logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 17.06.2019  |  1 osoba jest online w serwisie!
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::rozrywka 
::NAJLEPSZE GADŻETY 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zioła 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2019 jest rokiem:
rok 2019 jest rokiem świnii
świnii


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Bliźnięta
(Gemini)
20.05 - 20.06
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: JANOsobowość: Ten, co zachęca, co rozkazuje.
Charakter: 96%
Promieniowanie: 94%
Rezonans: 114 000 drgań/sek.
Kolor: Żółty
Główne cechy: Pobudliwość - Intelekt - Towarzysko?ć - Aktywno?ć
Totem roślinny: Trufla
Totem zwierzęcy: Delfin
Znak: Baran
TYP: Ludzie o wyjątkowej inteligencji. Potrafią robić dziesięć rzeczy naraz, i to robić dobrze.
PSYCHIKA: Nie są łatwi w pożyciu. Wspaniała pamięć w połączeniu z rozbudzoną ciekawo?cią popy­cha ich do badam a wszystkiego i do posiadania zdecydowanych poglądów w każdej sprawie. Są jednocze?nie obiektywni i subiektywni, pełni pewno?ci siebie i względnej nie?miało?ci.
WOLA: Silna, choć może nie do?ć silna jak na tak wyjątkowy charakter.
POBUDLIWO?Ć: Nie należy pozwolić, aby bardzo silna pobudliwo?ć przerodziła się w nerwowo?ć. Mog­liby wtedy okazać się nieuprzejmi, a nawet niesprawie­dliwi.
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Są uparci, często sprzeci­wiają się, gdy zaproponować im co? nowego. Po prostu od początku wydaje im się, że znają najlepszy sposób postępowania. Trudno ich przekonać zwłaszcza że często mają rację!
AKTYWNO?Ć: Bardzo wcze?nie dokonują wyboru przyszłego zawodu i tak organizują naukę, aby osiąg­nąć zamierzony cel. Są urodzonymi wynalazcami o wysokiej inteligencji i dużych zdolno?ciach manual­nych. Odpowiadają im wszystkie zawody, w których można rozkazywać, kierować lud?mi i rzeczami. Są doskonałymi organizatorami, ale mają jedną wadę: chcą wszystko robić sami. W gruncie rzeczy są mizant­ropami.
INTUICJA: Dobra, ale nie ufają jej. Wolą suwak matematyczny, ich zdaniem jest on pewniejszy...
INTELIGENCJA: Błyskotliwa, zarazem syntetyczna i analityczna. Nie należy pozwalać tym dzieciom na ciągłe dyskusje, gdyż zasypią was masą argumentów.
UCZUCIOWOŚĆ: Rzadko okazują czuło?ć. Trzeba u tych dzieci rozwijać zrozumienie i miło?ć dla innych, nawet je?li są oni powolniejsi i bardziej ociężali umys­łowo.
MORALNOŚĆ: Nieraz irytująca dla innych, których kłuje w oczy ten nienaganny przykład... Wobec przyjaciół - mężczyzn i kobiet - wykazują bezintere­sowno?ć i niezłomną wierno?ć.
ZDROWIE: Mimo dużej żywotno?ci przejawiają nie­raz niepokój o swe zdrowie. Powinni wystrzegać się przepracowania umysłowego i ?rodków pobudzają­cych, uprawiać sport, nie zaniedbywać snu. Joga jest dla nich dobrym odprężeniem.
ZMYSŁOWO?Ć: Zaspokojenie swych pragnień pod­porządkowują okre?lonym planom życiowym. Panują nad popędem seksualnym, nie chcą tracić kontroli nad biegiem wypadków, nawet w dziedzinie zmysłów.
DYNAMIZM: Czasem ogarniają ich wątpliwo?ci w samym ?rodku starannie przygotowanego przedsię­wzięcia. Ale zachowują ten niepokój dla siebie, zwięk­szając jeszcze swą nerwowo?ć.
TOWARZYSKOŚĆ: Lubią przyjmować go?ci, mają lekką skłonno?ć do zwracania na siebie uwagi otoczenia.
PODSUMOWANIE: Interesujące charaktery. Nie zaw­sze umieją rozróżnić między pracą a rodziną, obowiąz­kiem a uczuciem, wspaniałomy?lno?cią a surowo?cią. Trochę zanadto inteligentni, by być naprawdę lu­dzcy...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:
kiedy imieniny?  |NaviTrans - Biuro rachunkowe  |Punkty całodobowe  |ustaw stronę jako startową  |prywatność