logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 17.08.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Lew
(Leo)
22.07 - 22.08
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: JAKUB


Kiedy JAKUB obchodzi imieniny?
04.03, 05.06, 06.01, 07.25, 08.06, 10.21,


Osobowo??: Ten, co je?dzi konno
Charakter: 93 %
Promieniowanie: 96%
Rezonans: 93 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Intuicja-Intelekt- Towarzysko?? - Uczuciowo??
Totem ro?linny: Pokrzywa
Totem zwierz?cy: Ko?
Znak: Rak
TYP: Na og? s? to ludzie aktywni i ruchliwi. Inaczej mwic, m??czy?ni-strza?y, pos?a?cy, a ?e ich totemem jest ko?, ?atwo poj?, ?e jest to jedno z najbardziej dynamicznych imion. Ale nie zawsze s? ?atwi w obej?ciu, niczym ich totem ro?linny - pokrzywa.
PSYCHIKA: Do dobrego samopoczucia potrzebuj uczestnictwa w ?yciu ?wiata - musz do wszystkiego si? miesza?, doradza?, wybiera?, zmienia?, inaczej czuj si? niepotrzebni, a wi?c nieszcz??liwi. Ich s?abym punktem jest duma, pragnienie imponowania i zyskiwania aprobaty.
WOLA: Aby by? w pe?ni skuteczna, wymaga poparcia ze strony pobudliwo?ci i aktywno?ci.
POBUDLIWO??: Wielka. Nieraz uciekaj, zanim stwierdz, jakiej natury niebezpiecze?stwo im zagra?a. Ich przyja?? jest nietrwa?a, nie lubi zbyt d?ugo oglda? tych samych twarzy. A ?e do tego s? egocentrykami, nie jest ?atwo by? ich przyjacielem.
ZDOLNO?? REAKCJI: Na szcz??cie zrwnowa?ona. Wnosi spokojniejsz nut? do osobowo?ci tych uroczych konikw, pozwalajc na uje?d?enie ich.
AKTYWNO??: Zale?na od umi?owania zawodu. Je?li go nie lubi, b?d zmienia? go, dopki nie znajd swej nami?tno?ci. Marz? o zajmowaniu si? spektaklami: ?piewaniu, ta?cu, pasjonuj ich zawody artystyczne i zwizane z mod. Lubi podr?e i zmiany.
INTUICJA: Nadmierna, powoduje u tych ch?opcw nadwra?liwo??, ktra oddala ich od ojca i przybli?a do matki.
INTELIGENCJA: Wyjtkowa, zaskakujca szybko?ci rozumienia; zarazem analityczna i syntetyczna, pozwala im na wszelkie operacje my?lowe.
UCZUCIOWO??: S? bardzo zaborczy. Rodzice powinni dba? o to, by ?ycie tych ch?opcw nie by?o podporzdkowane jedynie kaprysom ich uczuciowo?ci.
MORALNO??: Ich wrodzony egoizm powoduje, ?e os?dzaj wydarzenia z w?asnego punktu widzenia, zabarwionego hedonizmem, i ch?tnie za cel ?ycia postawiliby poszukiwanie przyjemno?ci.
ZDROWIE: Powinno by? doskona?e, ale wci? sprawia Im drobne k?opoty. Szybko si? m?cz, s? podatni na przem?czenie umys?owe. Powinni cz?sto sprawdza? ci?nienie krwi. Maj tendencj? do tycia. S?aby punkt: oczy.
ZMYS?OWO??: Stwarza troch? problemw, gdy? ich charakter cechuje pewna chwiejno??, z ktr trzeba walczy?. Od najm?odszych lat nale?y rozwija? w nich cechy m?skie za pomoc sportu i racjonalnego trybu ?ycia, i nie pozwala? im na popadanie w niebezpieczny narcyzm.
DYNAMIZM: Ma w sobie co? z ekshibicjonizmu, popycha Ich niekiedy do robienia z siebie widowiska i do tysica ekstrawagancji, nie zawsze w dobrym gu?cie. Brakuje im obiektywizmu, bywaj nawet niesprawiedliwi, tak dalece pewni s? swej racji.
TOWARZYSKO??: Maj wszelkie dane ku temu, by by? uroczymi lud?mi, nawet je?li nieraz ten urok jest troch? mglisty. Lubi wystawne przyj?cia, oryginalne dama, plotki i obmawianie.
PODSUMOWANIE: Nie nale?y za bardzo zwraca? uwagi na to, co mwi i co robi, trzeba natomiast dawa? im odczu?, ?e nie powinni zawsze "odgrywa? wa?niakw"!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl