logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 13.09.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Panna
(Virgo)
22.08 - 22.09
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: DARIUSZ


Kiedy DARIUSZ obchodzi imieniny?
12.19,


Osobowo??: Ten, co niesie p?omie?
Charakter: 98%
Promieniowanie: 98%
Rezonans: 86 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Wola - Dynamizm - Zmys?owo?? - Zdrowie
Totem ro?linny: Bukszpan
Totem zwierz?cy: Jele?
Znak: Baran
TYP: S? to z pewno?ci ludzie o trudnym charakterze, jak wszyscy ci, ktrzy maj? co? wa?nego do zrobienia. Mog znale?? si? na czele wielkich ruchw spo?ecznych, albo te?, ulegajc swemu cholerycznemu charakterowi - straci? kontakt z rzeczywisto?ci.
PSYCHIKA: To ekstrawertycy, dla ktrych liczy si? tylko ?wiat zewn?trzny. Nie daj si? ?atwo przekona?, przynajmniej od razu, gdy? po przemy?leniu waszych argumentw nieraz w duchu przyznaj wam racj?.
WOLA: Kiedy wbij sobie co? do g?owy, trudno ich od tego odwie??. Starannie opracowuj plan bitwy, a w ostatniej chwili improwizuj fortel, ktry zbije z tropu przeciwnika.
POBUDLIWO??: S?u?y do nadawania ich przemowom przekonywajcej pasji.
ZDOLNO?? REAKCJI: Urodzeni kontestatorzy. Opr stanowi cz??? ich systemu filozoficznego. Pora?ki nie przygn?biaj ich, lecz pobudzaj do zdwojenia wysi?kw.
AKTYWNO??: Nie jest ?atwo wp?yn? na ich wybr zawodu, gdy? maj? na ten temat w?asne zdanie, nie znosz rad i s? przekonani, ?e zawsze w ?yciu sobie poradz. Lubi zawody, w ktrych co? si? dzieje: mog by? lotnikami, politykami, piosenkarzami, sportowcami... Nie znosz skoszarowania i ograniczenia swobody. Posiadaj wielki dar przystosowywania si?.
INTUICJA: ?ywa intuicja, ktrej nieraz nadu?ywaj, graj?c natchnionych czy wtajemniczonych.
INTELIGENCJA: Szybka, syntetyczna, pozwala im sprowadza? rzeczy i ludzi do w?a?ciwego wymiaru i natychmiast podejmowa? decyzj?.
UCZUCIOWO??: S? zaborczy, nie po to, by posiada? rzeczy i ludzi, ale by pos?ugiwa? si? nimi jako pionkami w grze lub jako towarem do wymiany, gdy? s? uparci i zdecydowani na wszystko, byle tylko osign? wytyczony cel.
MORALNO??: Nie lubi cwaniactwa. Maj poczucie przyja?ni. S? gotowi po?wi?ci? si? dla idei, ale pod warunkiem, ?e inni te? to zrobi.
ZDROWIE: Ostro?no?? nie jest ich mocn stron, std mo?liwo?? wypadkw. Powinni wystrzega? si? ?rodkw pobudzajcych - czy to b?dzie alkohol, kawa czy narkotyki. Czu?e punkty: system nerwowy, wtroba i oczy.
ZMYS?OWO??: Bardzo silna, prowadzi do nader bezpo?rednich - ?eby nie powiedzie? "kawaleryjskich" metod post?powania typu: "Chc?, to bior?". Potrzebuj podbojw, zarwno seksualnych, jak sercowych, co przysparza im wielu k?opotw.
DYNAMIZM: Gejzery o nieoczekiwanych wybuchach, ktre siej panik? w otoczeniu rodzinnym czy spo?eczno-zawodowym. Ca?kowicie pewni siebie, z diaboliczn zr?czno?ci usi?uj wywrze? wra?enie na partnerze.
TOWARZYSKO??: Szeroko otwieraj drzwi ka?demu, kto w nie zastuka, nawet je?li szybko dadz mu do zrozumienia, ?e wizyta trwa ju? za d?ugo! Kochaj rodzin?, ognisko domowe s?u?y im za odskoczni? do nowych przygd.
PODSUMOWANIE: "Synowie burzy". K?opotliwi, ale interesujcy. Despotyczni, ale inteligentni. Uwodzicielscy i niebezpieczni.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl