logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ZBIGNIEW


Kiedy ZBIGNIEW obchodzi imieniny?
01.17, 02.17,


Osobowo??: Ten, co krluje na ziemi
Charakter: 98 %
Promieniowanie: 99 %
Rezonans: 114 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Uczuciowo?? - Towarzysko?? - Intuicja - Dynamizm.
Totem ro?linny: Migda?owiec
Totem zwierz?cy: Paw
Znak: Baran
TYP: Cholerycy o ?ywej pobudliwo?ci. S? niezale?nymi, dumnymi awanturnikami, jak ich totem paw. Migda?owiec jest ich totemem ro?linnym aby naprawd? do nich dotrze?, trzeba st?uc skorupk?, pod ktr kryje si? smakowity owoc...
PSYCHIKA: Maj jednocze?nie silne ?ycie wewn?trzne i bardzo bogat egzystencj? zewn?trzn. To m??czy?ni sk?onni do dzia?ania i do refleksji.
WOLA: Do?? kapry?na, mo?e obrci? si? w upr. Trzeba zwraca? na to uwag? u dzieci.
POBUDLIWO??: Raczej silna, ale nigdy nie despotyczna.
ZDOLNO?? REAKCJI: S? bardzo obiektywni, potrafi przyzna? si? do b??du. Maj wyostrzone poczucie sprawiedliwo?ci, tote? gdy zawinili, nie dziwi si?, ?e spotyka ich kara. S? pewni siebie, nieraz a? zanadto.
AKTYWNO??: Naprawd? dobrze robi tylko to, co lubi. Uwielbiaj wagary... Pocigaj ich studia techniczne, nauki ?cis?e, mog zosta? przemys?owcami, in?ynierami, wysokimi wojskowymi, chemikami, rolnikami, weterynarzami.
INTUICJA: Maj bardzo wra?liwe "czu?ki" i b?yskawicznie oceniaj innych.
INTELIGENCJA: Zarazem analityczna i syntetyczna, co znaczy, ?e rozpatruj jaki? szczeg? operacji, jednocze?nie bez wysi?ku wyobra?ajc sobie ca?y jej przebieg, co jest bardzo cenne. Maj dobr pami??, zw?aszcza "uczuciow" - zapami?tuj to, co ich poruszy?o. Pami?? mechaniczna jest s?absza.
UCZUCIOWO??: Pragn, by ich kochano i mwiono im o tym. Nie prbuj hamowa? swych poryww uczuciowych, ale wykazuj wielk niezale?no?? i wcze?nie chc "?y? swoim ?yciem".
MORALNO??: S? to ludzie bardzo zrwnowa?eni, potrafi doskonale rozdzieli? to, co nale?y do egzystencji materialnej, i to, co zarezerwowane jest dla ?ycia duchowego.
ZDROWIE: Doskona?e, nie potrzebuj du?o snu. U dzieci trzeba nadzorowa? sposb jedzenia, zw?aszcza ?ucia, gdy? mog mie? problemy z przyswajaniem pokarmw. S?aby punkt: usta i z?by.
ZMYS?OWO??: Od m?odych lat s? bardzo wra?liwi na urok "wiecznej kobieco?ci". Wcze?nie dojrzewaj i nale?y szczeg?owo wprowadzi? ich w problemy ?ycia, gdy? nie znosz, aby opowiadano im banialuki.
DYNAMIZM: S? dobrymi graczami, ?atwo przezwyci??aj pora?ki. Nie s? najlepszym i dyplomatami.
TOWARZYSKO??: Nie lubi samotno?ci. Kochaj spacery na wsi, pikniki. Maj wielki zmys? przyja?ni, zarwno wobec m??czyzn, jak i kobiet, lubi otacza? si? lud?mi, by nimi komenderowa?.
PODSUMOWANIE: Maj du?o szcz??cia, sprawiaj wra?enie, jakby wszystko im si? nale?a?o. Osigaj sukces jakby cudem. A potem, oczywi?cie, rozpo?cieraj ogon... jak ich totem - paw.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl