logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: WOJCIECH


Kiedy WOJCIECH obchodzi imieniny?
04.23,


Osobowo??: Ten, co bierze
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 95 %
Rezonans: 96 000 drga?/sek.
Kolor: Fioletowy
G?wne cechy: Wola - Dynamizm - Zdrowie
Totem ro?linny: Bez
Totem zwierz?cy: O?miornica
Znak: Skorpion
TYP: Potrafi opanowa? swe nami?tno?ci i sk?onno?? do wybuchw. S? nawet zdolni cierpliwie opracowywa? makiaweliczne plany. Doskonale organizuj swe ?ycie i interesy.
PSYCHIKA: S? prawdziwymi introwertykami: mwi tylko znikom cz??? tego, co my?l, a motywy ich dzia?ania s? zawsze ukryte. Nie ulegaj wp?ywom. Brak im obiektywizmu, a ich pewno?? siebie trci pych.
WOLA: Silna! Wszyscy musz si? im podporzdkowa?. Od najm?odszych lat s? tyranami.
POBUDLIWO??: Wraz z aktywno?ci tworzy mieszank? wybuchow.
ZDOLNO?? REAKCJI: Urodzeni kontestatorzy. Uci?liwi jako szefowie. Gdy co? nie gra, oskar?aj innych.
AKTYWNO??: ju? jako dzieci wiedz dok?adnie, jaki zawd obior. S? zdyscyplinowani, ?atwo si? adaptuj, posiadaj p?odny umys?, ktry czyni z nich wynalazcw, badaczy, in?ynierw, warto?ciowych technikw, zw?aszcza w dziedzinie bada? atomowych lub poszukiwa? ropy.
INTUICJA: Wykazuj ?yw intuicj?, a raczej w?ch, ktry s?u?y im do osigni?cia sukcesu i w?adzy.
INTELIGENCJA: Praktyczna, uporzdkowana. W pierwszej chwili mog sprawia? wra?enie niezbyt b?yskotliwych, ale uwaga! Dla tych do?? m?ciwych m??czyzn zemsta jest daniem, ktre spo?ywa si? na zimno.
UCZUCIOWO??: Z ich zachowania trudno wywnioskowa?, czy was lubi, czy nie.
MORALNO??: Maj umys? tak praktyczny, ?e ich moralno?? nieraz musi okaza? si? "wyrozumia?a".
ZDROWIE: Dobre. Posiadaj du? wytrzyma?o??. Powinni dba? o jelita i genitalia. S?aby punkt: oczy.
ZMYS?OWO??: Silna i skomplikowana. Maj w?asne poj?cia o zmys?owo?ci, ktre nie wszystkim odpowiada. Ich potrzeby cielesne ca?kowicie dominuj nad uczuciowymi.
DYNAMIZM: S? bardzo wytrwali w d?eniu do celu, musz go osign? za wszelk cen?, nawet je?li wymaga to czasu. Porwnujc ich do o?miornicy mo?na powiedzie?, ?e maj? "d?ugie macki" i potrafi si? nimi pos?ugiwa?...
TOWARZYSKO??: Z tendencjami utylitarnymi, to znaczy lubi go?ci? ludzi, ktrzy mog im pomc w karierze lub wzmocni? ich pozycj? spo?eczn.
PODSUMOWANIE: M??czy?ni bardzo "przebojowi" Dobrzy wsp?pracownicy, cho? trudni w obcowaniu Zazdro?ni m??owie, ktrych wierno?? nieraz budzi wtpliwo?ci...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl