logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ULRYK


Kiedy ULRYK obchodzi imieniny?
07.14,


Osobowo??: M??czyzna przywizujcy si?, lubicy dom
Charakter: 95 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 95 000 drga?/sek.
Kolor: Zielony
G?wne cechy: Towarzysko?? - Dynamizm - Uczuciowo?? - Intelekt
Totem ro?linny: Oset
Totem zwierz?cy: ?wierszcz
Znak: Panna
TYP: Ci m??czy?ni dobrze czuj si? w swej skrze. Na og? jako dzieci nie sprawiaj trudno?ci. S? bardzo przywizani do ogniska domowego, jak ich totem, ?wierszcz...
PSYCHIKA: To ekstrawertycy wra?liwi na wszystko, co ludzkie. Jako dzieci uzyskuj poczucie bezpiecze?stwa tylko wwczas, gdy s? ca?kowicie pewni trwa?o?ci struktur rodzinnych.
WOLA: Posiadaj "naturaln" wol?, ktrej trzeba pozwoli? na swobodny rozwj. Nie nale?y tych m?odych ludzi zasypywa? radami w rodzaju: "Ja, na twoim miejscu".
POBUDLIWO??: Troch? zbyt du?a, przejawia si? pewn gorczkowo?ci zarwno w gestach, jak i w s?owach.
ZDOLNO?? REAKCJI: S? do?? dra?liwi, co wywo?uje niekiedy zaskakujce i irytujce reakcje. Na le?y przerwa? im z u?miechem, dajc do zrozumienia, ?e nie wierzy si? w ich fa?szyw agresywno??.
AKTYWNO??: Dzia?anie jest dla nich narkotykiem. S? bardzo przedsi?biorczy, pilni, staranni, lubi studia klasyczne i j?zyki obce. Mog by? ?wietnymi profesorami, wysokimi urz?dnikami, g?wnymi ksi?gowymi.
INTUICJA: Maj pi?kn intuicj?, ale pos?uguj si? ni tylko w grze, i nazywaj j wwczas szcz??ciem.
INTELIGENCJA: Syntetyczna. Nie gubi si? w szczeg?ach, maj? nawet tendencj? do pozostawiania zbyt wielu szczeg?w innym! S? inteligentni, b?yskotliwi, nieraz uszczypliwi, ale bez okrucie?stwa.
UCZUCIOWO??: S? bardzo uczuciowi, czasem nawet nadmiernie. Maj du?o wdzi?ku i lubi pos?ugiwa? si? swym urokiem. Ich zachowanie cechuje pewna kobieco??.
MORALNO??: Chcc podoba? si? za wszelk cen?, ?atwo rezygnuj z surowych regu? moralnych. Obietnice nic nie kosztuj, ale od tego, co przyrzekaj, do realizacji...
ZDROWIE: Maj sk?onno?? do tycia. S? ?akomi, dr? na samo s?owo "dieta". U dzieci tendencja do odwapnienia, zw?aszcza ?eber. Nie nale?y proponowa? im brutalnych sposobw, zreszt szybko si? m?cz.
ZMYS?OWO??: W?rd przyjemno?ci zmys?owych najwy?ej ceni ?akomstwo. Lubi tak?e "zalewa? robaka". W ?yciu seksualnym s? ?ci?le zale?ni od uczu?, wierni ognisku domowemu i rodzinie.
DYNAMIZM: To jedna z g?wnych cech ich charakteru. Ten dynamizm powoduje, ?e ch?tnie blefuj. To urodzeni pokerzy?ci, i to w ka?dej dziedzinie.
TOWARZYSKO??: S? uroczymi gospodarzami, w dodatku doskona?ymi kucharzami.
PODSUMOWANIE: To spokojni m??czy?ni i dobrzy ojcowie rodziny.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl