logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 05.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: TAMARA


Kiedy TAMARA obchodzi imieniny?
04.30,


Osobowo??: Ta, co odkry?a tajemnic? ?ycia Charakter: 84 %
Promieniowanie: 80 %
Rezonans: 102 000 drga?/sek..
Kolor: Zielony
G?wne cechy: Pobudliwo??-Uczuciowo??- Towarzysko??- Intuicja
Totem ro?linny: Klon
Totem zwierz?cy: Pstrg
Znak: Ryby
TYP: To nerwowe choleryczki o du?ej pobudliwo?ci. Byle co je p?oszy, wszystko je porusza. Maj chwiejne charaktery, ?atwo si? zniech?cajce, a wi?c bardzo wra?liwe na niepowodzenia. Rodzice powinni hamowa? ich kaprysy i uczy? je sztuki panowania nad sob.
PSYCHIKA: Maj wiele uroku, to "kobiety-dzieci, ktre m??czy?ni pragn ochrania?. Gdy ?ycie staje si? zbyt trudne dla ich nadmiernej wra?liwo?ci, zamykaj si? w swym wewn?trznym ?wiatku. Od dzieci?stwa trzeba je uczy? stawiania ?yciu czo?o, odwa?nego wypowiadania si? i nie uciekania przed niebezpiecze?stwem.
WOLA: Bardzo zmienna. Poranny entuzjazm przeradza si? w wieczorne zniech?cenie. Nale?y wpoi? im zasad?: "Co zacz??a? musisz sko?czy?".
POBUDLIWO??: O wiele za du?a, graniczy z nerwicowo?ci.
ZDOLNO?? REAKCJI: S? to kobiety o nieprzewidywalnych, b?yskawicznych reakcjach, jak u pstrga. Kiedy indziej za? biernie przyjmuj wydarzenia.
AKTYWNO??: Raczej s?aba. Interesuje je wszy s t o, co dotyczy ?ycia, a wi?c pediatria, ginekologia, przedszkola, reedukacja. Zazwyczaj s?, dobrymi matki, czu?ymi i oddanymi rodzicami, ktre jednak nie maj? dosy? charakteru, by walczy? z urwisami.
INTUICJA: Maj jej prawie za du?o. Chrom si? w tajemny ?wiat "znakw" i przepowiedni. Nie powinny przywizywa? zbyt du?ej wagi do horoskopw.
INTELIGENCJA: S? inteligentne, ale tak szybko mwi i dzia?aj, ?e zdarza im si? pope?nia? kolosalne gafy. Maj s?ab pami??, przez co zapominaj o wielu rzeczach - poczynajc od parasola, a ko?czc na m??u!
UCZUCIOWO??: S? bardzo czu?e, gdy maj? poczucie bezpiecze?stwa, ale chowaj si? pod ska??, jak pstrg, gdy tylko pojawi si? nieznajomy. W ich pe?nych czu?o?ci oczach mo?na wyczyta? jednocze?nie obietnic? wielkiej mi?o?ci i pragnienie zachowania spokojnego trybu ?ycia.
MORALNO??: Nie nale?y mno?y? zakazw, gdy? mog?yby one ca?kowicie przyt?oczy? ten kruchy charakter, wymagajcy mi?o?ci i zrozumienia.
ZDROWIE: Troch? chwiejne. W tych wahaniach du? rol? odgrywa stan psychiczny. S?abe punkty: jelita i narzdy rodne.
ZMYS?OWO??: Samo to s?owo je przera?a! Nie znaj i nie chc zna? swych pragnie?. Cz?sto wyrzucaj sobie s?abo?? i nie?mia?o??, ktre prowadz je do ?ycia z partnerami bardzo dalekimi od idea?u. Ale czy one same wiedz, jaki jest ich idea??
DYNAMIZM: Sk?ada si? z marze?, nieprzemy?lanego entuzjazmu, nag?ych onie?miele?. Odk?adaj na pojutrze to, co mia?y zrobi? wczoraj. Dr? na d?wi?k telefonu, gdy? obieca?y zrobi? dziesi?? rzeczy, o ktrych teraz nie chc s?ysze?.
TOWARZYSKO??: Potrzebuj mi?o?ci i nie znosz samotno?ci. Bardzo ulegaj wp?ywom i nieraz dostosowuj swj tryb ?ycia do tych, ktrych kochaj. S? bardzo przywizane do rodziny i przyjaci?.
PODSUMOWANIE: To urocze kobiety, pe?ne magnetyzmu. Nie?atwo w ca?ej rozcig?o?ci pozna? ich psychik?, gdy? wszystko u nich tak szybko si? zmienia!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl