logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: SYLWIN


Kiedy SYLWIN obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ten, co triumfuje
Charakter: 94 %
Promieniowanie: 88 %
Rezonans: 104 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Wola - Intelekt - Aktywno?? - Moralno??
Totem ro?linny: Szalej
Totem zwierz?cy: Bbr
Znak: Strzelec
TYP: W jednej d?oni trzymaj? dynamit, a w drugiej zapa?k?, ale w chwili, gdy maj? wszystko wysadzi?, mwi sobie: "Uwaga! Nie dzia?ajmy pochopnie, zastanwmy si?". S? budowniczymi, jak ich totem, bbr, buduj swe ?ycie, interesy, nawet mi?o??.
PSYCHIKA: To ludzie o precyzyjnym umy?le, ktrym prawie zawsze udaje si? to, co zamierzyli. S? cierpliwi, po?wi?caj konieczn ilo?? czasu na osigni?cie celu.
WOLA: Bardzo silna. Pozwala im by? wydajnymi pracownikami, dopki nie wpadn w z?y humor.
POBUDLIWO??: Wysoki poziom pobudliwo?ci czyni z tych m??czyzn buntownikw, ktrzy nieraz wys?aliby wszystkich do diab?a. Nie mo?na powiedzie?, ?eby mieli ?atwy charakter!
ZDOLNO?? REAKCJI: Ich reakcje s? silne, cho? op?nione. Nieraz s? m?ciwi, d?ugo trwa, zanim ureguluj rachunki, ale o nikim nie zapomn.
AKTYWNO??: Ich rwnowaga zale?y od maksymalnego spo?ytkowania o?ywiajcej ich energii. Lubi studia klasyczne, cho? interesuje ich rwnie? matematyka i j?zyki ?ywe. S? dobrymi administratorami, prawnikami. Interesuje ich wszystko, co porusza t?umy, s? wi?c stworzeni na ludzi radia i telewizji.
INTUICJA: Bardzo du?a. Ich ciekawo?? jest tak ?ywa, ?e przypomina niedyskrecj?.
INTELIGENCJA: Posiadaj g??bok, ale raczej powoln inteligencj?. Zu?ywaj du? cz??? energii intelektualnej na sprawianie wra?enia, ?e s? b?yskotliwi i pe?ni humoru. Powinni akceptowa? si? takimi, jakimi s?.
UCZUCIOWO??: S? czuli i kochajcy, ale cechuje ich pewna szorstko??, co nie u?atwia sprawy. Cierpi ogromnie, je?li zostan zdradzeni.
MORALNO??: Wydaje im si?, ?e maj? prawo robienia wszystkim wok? niegrzecznych uwag. Posiadaj silny zmys? przyja?ni, ale zdarza si?, ?e chc uszcz??liwia? innych na si??. S? wra?liwi na pora?ki, zw?aszcza moralne, pragn we wszystkim surowej doskona?o?ci. Ten perfekcjonizm nieraz prowadzi do katastrofy.
ZDROWIE: Dopki unosi ich entuzjazm, wszystko jest w porzdku, ale gdy ogarnia ich pesymizm, wszystko si? psuje. S?abe punkty: zmys? rwnowagi i s?uch.
ZMYS?OWO??: W tej dziedzinie s? troch? hipokrytami. Cz?sto odgrywaj uduchowionych, gdy tymczasem szalej w nich demony zmys?w i w ?yciu seksualnym zdarzaj si? im zahamowania z przyczyn moralnych czy religijnych. Wwczas trudno przywrci? im zdrowe podej?cie do tych spraw. Wykazuj nawet pewn nieufno?? wobec kobiet...
DYNAMIZM: Posiadaj silny dynamizm, ale objawiajcy si? z pewnym op?nieniem. Nie nale?y ich
ponagla?, przeciwnie, trzeba da? im do zrozumienia, ?e ka?dy powinien ?y? wed?ug swego rytmu.
TOWARZYSKO??: W inteligentny sposb wykorzystuj swoje znajomo?ci. Kochaj rodzin? i dzieci.
PODSUMOWANIE: Ludzie nadzwyczaj interesujcy, gdy .zrezygnuj z odgrywania "swawolnych dyziw". ?ony Paw?w musz wykazywa? wiele cierpliwo?ci, by wytrzyma? ich uszczypliwe uwagi.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl