logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: STEFANIA


Kiedy STEFANIA obchodzi imieniny?
09.18,


Osobowo??: Zapach ziemi
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 97 %
Rezonans: 70 000 drga?/sek.
Kolor: Pomara?czowy
G?wne cechy: Wola- Towarzysko??-Dynamizm Totem ro?linny: Hiacynt
Totem zwierz?cy: Lis
Znak: Bli?ni?ta
TYP: Kobiety o bardzo du?ej pobudliwo?ci, szalenie aktywne, nieufne jak lisy! Jednak nieufno?? cz?sto przechodzi w ironi?, gdy? lubi kpiny.
PSYCHIKA: Typ ekstrawertyczny. Robi wszystko, by je zauwa?ono. Ubieraj si? w pstrokate materia?y, w ubrania o dziwacznym kroju. Bardzo zaborcze, potrzebuj stale publiczno?ci. Nie ulegaj wp?ywom, umiej wywin? si? z ka?dej sytuacji.
WOLA: Silna, poparta sprytem.
POBUDLIWO??: Nic im nie umyka! Cudowne kobiety, ale ma??e?stwo z nimi nie zawsze uk?ada si? jak po r?ach...
ZDOLNO?? REAKCJI: Reakcje silne i nieraz zbijajce z tropu. Rodzice, nigdy nie dawajcie po sobie pozna?, ?e jeste?cie zaskoczeni i nie wiecie, co robi?!
AKTYWNO??: Lubi j?zyki obce, mog zosta? doskona?ymi t?umaczkami, stewardesami. Mog pracowa? w handlu, dyplomacji, a nawet zosta? utalentowanymi aktorkami i ?piewaczkami.
INTUICJA: Pod teatralno-rozrywkowym aspektem ukrywa si? istota niezbyt dobrze czujca si? w swej skrze, ktra obawia si? ods?oni? prawdziw twarz - jak klown, ktry nie chce zdradzi? wzruszenia.
INTELIGENCJA: Analityczna, bezlito?nie roztrzsajca najmniejszy szczeg?. Zadziwiajca pami?? po' zwala im od dzieci?stwa stwarza? pozory, ?e zrozumia?y lekcj?, podczas gdy powtarzaj jedynie to, co zapami?ta?y.
UCZUCIOWO??: Posiadaj dwoist osobowo??: z jednej strony powa?na osoba, z drugiej wieczna smarkula, pe?na rado?ci ?ycia.
MORALNO??: Gdy usypia je codzienno??, wszystko gra. Potem pod wp?ywem impulsu albo ch?ci zwrcenia na siebie uwagi, zrobi?yby nie wiadomo co!
ZDROWIE: Gdy s? weso?e, ciesz si? dobrym zdrowiem; gdy pogr? si? w smutku, wszystko zaczyna nawala?. Musz uwa?a? na uk?ad oddechowy. Na og? s? dobrze zbudowane i wysportowane. ZMYS?OWO??: Pragn by? kochane, ale nieraz wyrzucaj sobie, ?e uleg?y m??czy?nie, ktry nie jest ich idea?em, a pozwoli?y odej?? swemu idea?owi, ktry nie wiedzia?, ?e pod przebraniem klowna kryje si? daleka ksi??niczka.
DYNAMIZM: Nieraz kr?c si? w pr?ni, dla samej przyjemno?ci istnienia w oczach otoczenia.
TOWARZYSKO??: Potrzebuj publiczno?ci, dlatego b?yszcz w towarzystwie.
PODSUMOWANIE: Je?li jeste? m??em tej uroczej osbki, musia?e? prze?y? cudowne chwile, i inne zw?aszcza w towarzystwie, gdy odda?by? fortun?, byle tylko znale?? si? jak najdalej...Rodzicom dajemy jedn rad?: " Trzymajcie si?!"


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl