logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: SARA


Kiedy SARA obchodzi imieniny?
07.13,


Osobowo??: Ta, co niesie wino ?ycia
Charakter: 86 %
Promieniowanie: 88 %
Rezonans: 83 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony. G?wne cechy: Towarzysko?? - Uczciwo?? - Intuicja - Zdrowie
Totem ro?linny: Winoro?l
Totem zwierz?cy: Renifer
Znak: Waga.
TYP: Uwodzicielskie kobiety pe?ne majestatu i wdzi?ku. S? skryte, troch? nie?mia?e. Jak ich totem winoro?l, potrzebuj oparcia, by w pe?ni rozkwitn?. Szcz??liwe ma??e?stwo albo interesujcy zawd b?d dla nich motorem dzia?ania.
PSYCHIKA: Unikaj kontaktu ze ?wiatem z t?umem s? troch? dzikie, jak ich totem - renifer. Maj arystokratyczne maniery i nie lubi ludowych rozrywek, zabaw, jarmarkw.
WOLA:. Robi wszystko, aby nie ujawni? swej woli. Ale ona istnieje i w odpowiednim czasie potrafi j okaza?.
POBUDLIWO??: Zbyt silna w stosunku do zdolno?ci reakcji. Co dziwne, nadmierna pobudliwo?? przejawia si? pozornym ch?odem.
ZDOLNO?? REAKCJI: Aby nie pokaza? po sobie, ?e dana sytuacja wstrzsa nimi lub je wzrusza, wyhamowuj reakcj? do tego stopnia, ?e mog si? wydawa? nieczu?e i oboj?tne.
AKTYWNO??: Nie lubi si? uczy?, robi to jedynie z obowizku. W momencie wyboru zawodu otwieraj si? przed nimi dwie drogi: albo wybra? ognisko domowe: wwczas b?d doskona?ymi gospodyniami i idealnymi matkami, albo zrezygnowa? w wi?kszym czy mniejszym stopniu z ?ycia rodzinnego i po?wi?ci? si? tak absorbujcym zawodom, jak zawd adwokata, psychiatry, stewardesy itp.
INTUICJA: Posiadaj dar przewidywania wielkich etapw w swym ?yciu.
INTELIGENCJA: ?ywa, syntetyczna. Maj doskona? pami??, s? ?rednio ciekawe.
UCZUCIOWO??: Gdy si? do kogo? przywizuj, to na d?ugo, albo nawet na zawsze. Dlatego wykazuj wiele ostro?no?ci i rezerwy przy wyborze. Nieraz przez d?ugie lata czekaj na ksi?cia z bajki.
MORALNO??: Nie wyg?aszaj moralizatorskich mw, nie robi wyrzutw, ich zachowanie cechuje godno??, wierno??, poszanowanie przyj?tych zobowiza?. Przywizuj du? wag? do przyja?ni, zarwno z m??czyznami, jak i z kobietami. Ci??ko prze?ywaj zdrad? lub porzucenie, gdy? s? wra?liwe na pora?ki, zw?aszcza uczuciowe.
ZDROWIE: Doskona?e. Nigdy si? nie skar?, s? odporne na zm?czenie. Jedyne s?abe punkty: uk?ad wydzielania wewn?trznego i krew.
ZMYS?OWO??: S? pe?ne rezerwy, co nie wyklucza poryww zmys?owych, gdy znajd idealnego partnera.
DYNAMIZM: Trzeba wiele taktu i zarazem stanowczo?ci, aby rozwin? u tych dziewczt dynamizm. Uwa?aj, ?e wszelkie prby narzucenia komu? swego punktu widzenia albo swej osoby s? chamstwem. Powinny u?wiadomi? sobie w?asn warto??.
TOWARZYSKO??: Potrafi przezwyci??y? najwi?ksze ?yciowe trudno?ci. Rodzice powinni dba?, by mia?y jak najbli?szy kontakt z ?yciem spo?ecze?stwa.
PODSUMOWANIE: Trzeba dobrzeje pozna?, by ich nie zrani?, czy nie dotkn?. Nie lubi wyja?nia? zawi?o?ci swego charakteru, pragn by ksi?? z bajki zrozumia? je w p? s?owa...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl