logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: SALOMEA


Kiedy SALOMEA obchodzi imieniny?
10.22, 11.17, 11.19,


Osobowo??: Ta, co gromadzi
Charakter: 92 %
Promieniowanie: 83 %
Rezonans: 84 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Uczuciowo?? - Moralno?? - Intelekt - Aktywno??
Totem ro?linny: Marchew
Totem zwierz?cy: Wiewirka
Znak: Strzelec
TYP: Aby zrozumie? ich charakter, trzeba szuka? odniesienia do ich totemu, wiewirki, ktra przebiega zaro?la, zbierajc orzeszki i gromadzc je na zim?. Cecylie potrzebuj poczucia bezpiecze?stwa, zawczasu robi zapasy i w ko?cu udaje im si? osign? wytyczony za m?odu cel.
PSYCHIKA: Introwertyczki, niepodatne na wp?yw innych. Nie nale?y jednak s?dzi?, ?e chowaj si? w swej dziupli, by uciec od ?wiata. Znajduj w niej potrzebny im komfort, a tak?e mo?liwo?? opracowywania nowych planw dzia?ania.
WOLA: Bardzo silna, przywodzi na my?l ich totem ro?linny - marchew, ktra gromadzi pod ziemi zapasy, na zewntrz ukazujc jedynie niepozorne li?cie.
POBUDLIWO??: Zabarwia ich osobowo?? urocz wra?liwo?ci.
ZDOLNO?? REAKCJI: Cechuje je duch przekory. S? wra?liwe na niepowodzenia, nieraz reaguj na nie wybuchem gniewu, ale wkrtce podejmuj drog? do celu. Nie maj? w sobie ani krzty zaborczo?ci. Nie s? pewne siebie, cz?sto nawet nie?mia?e.
AKTYWNO??: Musz dzia?a? wed?ug ustalonego i przemy?lanego planu. Bardzo wcze?nie wybieraj sobie zawd i podejmuj nauk? w okre?lonym kierunku, z uporem d? do celu. Lubi trudne zawody, w ktrych trzeba si? nara?a?, ryzykowa?, cigle si? sprawdza?. Mog by? np. lotniczkami.
INTUICJA: Przeczuwaj nadej?cie wydarze?, nieraz maj? zadziwiajce objawienia, ktrymi nie zawsze umiej si? pos?u?y?.
INTELIGENCJA: Maj rozwini?ty zmys? krytyczny, ale bez z?o?liwo?ci.
UCZUCIOWO??: S? uczuciowe, ale nie lubi manifestowania czu?o?ci.
MORALNO??: Maj naturaln tendencj? do poprawnego prowadzenia si?, ktra cz?sto przeradza si? w rygorystyczn wierno??.
ZDROWIE: Gro? im wypadki, ktre mog naruszy? ko?ciec. Uwaga na z?amania! S? podatne na choroby bakteryjne. S?aby punkt - wtroba.
ZMYS?OWO??: Nieraz odnosi si? wra?enie, ?e ?ycie zawodowe ca?kowicie przes?ania im ?ycie prywatne. Ich zmys?owo?? przejawia si? jedynie w warunkach pe?nego zaufania do partnera, gdy? bardzo obawiaj si? jego zdrady.
DYNAMIZM: Troch? w tyle za aktywno?ci. Szukaj prawdziwych przyjaci?. Je?li kto? z nich zakpi, mog okaza? si? m?ciwe.
TOWARZYSKO??: Nie nale?y wkracza? do ich krlestwa czy zaskakiwa? je o nieodpowiedniej porze. Mo?ecie zaprosi? je na kolacj?, ale bez ukrywania zamiarw, gdy? maj? nosa do zastawianych przez m??czyzn pu?apek. S? natomiast doskona?ymi kumplami.
PODSUMOWANIE: Nie wymagajcie od nich wi?cej, ni? mog wam da?, i nie zapominajcie, ?e nie mog?yby po?wi?ci? ?ycia zawodowego dla domowego niewolnictwa.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl