logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: RUDOLF


Kiedy RUDOLF obchodzi imieniny?
04.17,


Osobowo??: Ten, co zbiera ?niwo
Charakter: 93 %
Promieniowanie: 90 %
Rezonans: 90 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski

G?wne cechy: Uczuciowo?? - Aktywno?? - Moralno??
Totem ro?linny: Ja?owiec
Totem zwierz?cy: Pyton
Znak: Wodnik
TYP: S? w nich dwie osobowo?ci: tego, co sieje, i tego, co zbiera ?niwo. W czasie mi?dzy zasianiem ziarna a ?niwami przechodz od pocztkowego sceptycyzmu do ?arliwego przekonania.
PSYCHIKA: Jak ich totem, pyton, usi?uj otoczy? ludzi i wydarzenia zwojami swej logiki. Maj nieco szorstki charakter, przypominaj k?ujcy ja?owiec...
WOLA: Pracuje zrywami. Raz objawia si? ze znaczn ! si?, potem znw usypia, jakby zu?y?a ca? energi? i musia?a na?adowa? akumulator.
POBUDLIWO??: S? opanowani, nie miotaj si? z byle powodu.
ZDOLNO?? REAKCJI: Do?? s?aba. Reaguj z op?nieniem. Nieraz dopiero po fakcie my?l, jak powinni byli postpi?.
AKTYWNO??: Nale?y dobrze wybra? tym dzieciom kierunek nauki, gdy? od tego zale?y ich powodzenie. W razie potrzeby mo?na poradzi? si? psychologa. S? dobrymi rolnikami, wojskowymi, chemikami, odkrywcami itp., ale zawsze potrzebuj widocznych, namacalnych rezultatw.
INTUICJA: S? zbyt porywczy, by s?ucha? g?osu wewn?trznego, cz?sto myl intuicj? z impulsywno?ci.
INTELIGENCJA: Posiadaj praktyczn inteligencj?, nieufn wobec abstrakcji. Nie boj si? pracy, od najm?odszych lat nale?y bez wahania powierzy? im trudne zadania, zarwno intelektualne, jak i fizyczne.
UCZUCIOWO??: S? wierni, przywizani, bezgranicznie ufni. Nigdy nie wybacz wam zdrady.
MORALNO??: Pragnienie bycia uczciwymi i sprawiedliwymi prowadzi ich do podejmowania samowolnych inicjatyw, ktre nie zawsze znajduj? uznanie. Nie znaj umiaru - ani w wierze, ani w przyja?ni. Nieraz daliby si? pokroi? na kawa?ki dla tych, ktrych kochaj.
ZDROWIE: Z pozoru wydaje si? bardziej solidne, ni? jest w istocie. Trzeba od dzieci?stwa przyzwyczaja? ich do rygorystycznego przestrzegania regularnego trybu ?ycia. Dba? o wtrob? i p?uca. Nie przesadza? ze sportem.
ZMYS?OWO??: Ich seksualizm jest ?ci?le uzale?niony od psychiki. S? zdolni do najsurowszej ascezy, a w chwil? potem przejawiaj trudn do okie?znania nami?tno??. Nie nale?y, w imi? ?le zastosowanych zasad, przyczynia? si? do powstania zahamowa?, ktre mog?yby ich niebezpiecznie zablokowa?.
DYNAMIZM: Przejawia si? dopiero w dzia?aniu, cho? nale?a?oby oczekiwa?, ?e objawi si? przed nim!
TOWARZYSKO??: Cz?sto zas?aniaj si? prac, by nie uczestniczy? w przyj?ciach rodzinnych czy towarzyskich. Kiedy indziej za? potrzebuj publiczno?ci, ktra s?ucha?aby ich i przytakiwa?a.
PODSUMOWANIE: To ludzie walki, ktrzy pragn nada? sens ludzkiemu ?yciu. Skd u nich ta sk?onno?? do zwtpienia? Czy, jak "niewierny Tomasz", musz dotkn?, by uwierzy??


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl