logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: REGINA


Kiedy REGINA obchodzi imieniny?
03.17, 09.07,


Osobowo??: Tajemnica krwi
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 88 %
Rezonans: 103 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Intelekt-Zdolno?? reakcji-Pobudliwo??- Dynamizm
Totem ro?linny: Truskawka
Totem zwierz?cy: ?ab?d?
Znak: Lew
TYP: Nerwowe choleryczki, bardzo pobudliwe. ?atwo trac zimn krew. S? wynios?e i sprawiaj wra?enie osb " w pretensjach ". W prawdzie - niczym ich totem - ?ab?d? - wydaj si? dumne i pogardliwe, ale w rzeczywisto?ci s? niespokojne i niepewne.
PSYCHIKA: S? inteligentne, wiedz o tym i daj to odczu? innym. Maj wyra?n sk?onno?? do odnoszenia wszystkiego do siebie, s? subiektywne. Oglnie biorc, maj? raczej trudny charakter, ale s? pe?ne ?ycia.
WOLA: Raczej dobra, ale nie starcza jej, by doprowadzi? rzecz do ko?ca. Wwczas przybieraj poz? obra?onej damy i wycofuj si? z dzia?ania ze znudzon min.
POBUDLIWO??: Zbyt du?a, by zostawi? im czas na refleksj?. Zgry?liwe albo ranice uwagi padaj wwczas z tych uroczych usteczek.
ZDOLNO?? REAKCJI: Ich wybuchy gniewu zbijaj z tropu i szokuj, gdy? ich mniej czy bardziej u?wiadomionym celem jest ranienie i niszczenie.
AKTYWNO??: Do?? s?aba, ale ich dynamizm jest tak du?y, ?e sprawiaj wra?enie osb niezastpionych. Brak im wytrwa?o?ci, nieraz chwytaj dwie sroki za ogon. S? doskona?ymi dziennikarkami, pracownicami reklamy, dzia?aczkami.
INTUICJA: Ca?kiem zag?uszona przez intelektualny aspekt ich osobowo?ci.
INTELIGENCJA: Uwa?aj si? za nadzwyczaj inteligentne, a innych maj? za kretynw. Chocia? w ?yciu spotyka je wiele pora?ek, nigdy nie wtpi w siebie i zawsze s? z siebie bardzo zadowolone.
UCZUCIOWO??: Bardzo nerwowa, impulsywna i co tu ukrywa? - egoistyczna. ?lepo ufaj swej inteligencji, ktra nie zawsze jest tak wielka, jak to sobie wyobra?aj.
MORALNO??: Zale?y od okoliczno?ci i wydarze?. Nale?y wpoi? im za m?odu silne zasady moralne, aby przeciwdzia?a? sk?onno?ci do panowania nad otoczeniem. Doskonale znosz pora?ki, zwalajc win? na innych.
ZDROWIE: Chwiejne, zbyt podlegajce psychice. Wra?liwy system nerwowy. ?atwo si? m?cz. Potrzebuj du?o wypoczynku i snu.
ZMYS?OWO??: Katarzyny ?yj w masce oboj?tno?ci i pogardy, trudno jest im j porzuci?. Std wiele nieporozumie?, nieraz bolesnych. Przysz?ego partnera tak idealizuj, ?e spotkanie go kiedykolwiek jest ma?o prawdopodobne.
DYNAMIZM: Graniczy z agresywno?ci. Te kobiety potrzebuj do ?ycia sukcesw.
TOWARZYSKO??: Lubi otacza? si? lud?mi, ?czc przyjemne z po?ytecznym. Ich salon nieraz stanowi przed?u?enie biura.
PODSUMOWANIE: Te kobiety a zw?aszcza dziewcz?ta powinny zastanowi? si? nad symbolizmem ?ab?dzia, ktrego niezaprzeczalne pi?kno i wdzi?k kryj osch?o?? serca i brak zrozumienia dla innych, z ktrymi to cechami zawsze mo?na podj? walk?.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl