logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 03.04.2019  |  1 osoba jest online w serwisie!
Życzenia świąteczne na e-zyczenia.pl!
Szukaj:
::aforyzmy, cytaty 
::przysłowia chińskie 
::aforyzmy starożytne 
::aforyzmy współczesne 
::prawa Murphy'ego 
::kalendarz 
::chiński kalendarz 
::związki partnerskie 
::rozrywka 
::NAJLEPSZE GADŻETY 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::joga 
::muzyka relaksacyjna 
::zioła 

CHIŃSKI KALENDARZ

rok 2019 jest rokiem:
rok 2019 jest rokiem świnii
świnii

 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: PAWEŁ


Kiedy PAWEŁ obchodzi imieniny?
01.15, 01.25, 02.06, 06.26, 06.29, 10.19,


Osobowość: Ten, co triumfuje
Charakter: 94 %
Promieniowanie: 88 %
Rezonans: 104 000 drgań/sek.
Kolor: Czerwony
Główne cechy: Wola - Intelekt - Aktywno?ć - Moralno?ć
Totem roślinny: Szalej
Totem zwierzęcy: Bóbr
Znak: Strzelec
TYP: W jednej dłoni trzymają dynamit, a w drugiej zapałkę, ale w chwili, gdy mają wszystko wysadzić, mówią sobie: "Uwaga! Nie działajmy pochopnie, zastanówmy się". Są budowniczymi, jak ich totem, bóbr, budują swe życie, interesy, nawet miło?ć.
PSYCHIKA: To ludzie o precyzyjnym umy?le, którym prawie zawsze udaje się to, co zamierzyli. Są cierpli­wi, po?więcają konieczną ilo?ć czasu na osiągnięcie celu.
WOLA: Bardzo silna. Pozwala im być wydajnymi pracownikami, dopóki nie wpadną w zły humor.
POBUDLIWO?Ć: Wysoki poziom pobudliwo?ci czy­ni z tych mężczyzn buntowników, którzy nieraz wysła­liby wszystkich do diabła. Nie można powiedzieć, żeby mieli łatwy charakter!
ZDOLNO?Ć REAKCJI: Ich reakcje są silne, choć opó?nione. Nieraz są m?ciwi, długo trwa, zanim uregulują rachunki, ale o nikim nie zapomną.
AKTYWNO?Ć: Ich równowaga zależy od maksymal­nego spożytkowania ożywiającej ich energii. Lubią studia klasyczne, choć interesuje ich również matema­tyka i języki żywe. Są dobrymi administratorami, prawnikami. Interesuje ich wszystko, co porusza tłu­my, są więc stworzeni na ludzi radia i telewizji.
INTUICJA: Bardzo duża. Ich ciekawo?ć jest tak żywa, że przypomina niedyskrecję.
INTELIGENCJA: Posiadają głęboką, ale raczej po­wolną inteligencję. Zużywają dużą czę?ć energii intele­ktualnej na sprawianie wrażenia, że są błyskotliwi i pełni humoru. Powinni akceptować się takimi, jakimi są.
UCZUCIOWOŚĆ: Są czuli i kochający, ale cechuje ich pewna szorstko?ć, co nie ułatwia sprawy. Cierpią ogromnie, je?li zostaną zdradzeni.
MORALNOŚĆ: Wydaje im się, że mają prawo robie­nia wszystkim wokół niegrzecznych uwag. Posia­dają silny zmysł przyja?ni, ale zdarza się, że chcą uszczę?liwiać innych na siłę. Są wrażliwi na porażki, zwłaszcza moralne, pragną we wszystkim surowej doskonało?ci. Ten perfekcjonizm nieraz prowadzi do katastrofy.
ZDROWIE: Dopóki unosi ich entuzjazm, wszystko jest w porządku, ale gdy ogarnia ich pesymizm, wszystko się psuje. Słabe punkty: zmysł równowagi i słuch.
ZMYSŁOWO?Ć: W tej dziedzinie są trochę hipokry­tami. Często odgrywają uduchowionych, gdy tymcza­sem szaleją w nich demony zmysłów i w życiu seksual­nym zdarzają się im zahamowania z przyczyn moral­nych czy religijnych. Wówczas trudno przywrócić im zdrowe podej?cie do tych spraw. Wykazują nawet pewną nieufno?ć wobec kobiet...
DYNAMIZM: Posiadają silny dynamizm, ale obja­wiający się z pewnym opó?nieniem. Nie należy ich
ponaglać, przeciwnie, trzeba dać im do zrozumienia, że każdy powinien żyć według swego rytmu.
TOWARZYSKOŚĆ: W inteligentny sposób wykorzy­stują swoje znajomo?ci. Kochają rodzinę i dzieci.
PODSUMOWANIE: Ludzie nadzwyczaj interesują­cy, gdy .zrezygnują z odgrywania "swawolnych dy­ziów". Żony Pawłów muszą wykazywać wiele cierpli­wo?ci, by wytrzymać ich uszczypliwe uwagi.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Baran
(Aries)
20.03 - 20.04
:: KALKULATOR UCZUĆ::
UWAGA:
Prosimy podać imiona w pełnej wymowie,
w przypadku zdrobnień wróżba nie będzie prawdziwa!

Podaj imię partnera:

+

Podaj imię partnerki:


sprawdź związek


kiedy imieniny?  |PWW24  |Punkty całodobowe  |ustaw stronę jako startową  |prywatność