logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: PAULA


Kiedy PAULA obchodzi imieniny?
03.07,


Osobowo??: Kobieta ognia
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 83 %
Rezonans: 70 000 drga?/sek.
I Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Pobudliwo??- Towarzysko?? - Uczuciowo?? - Moralno??
Totem ro?linny: Tymianek
Totem zwierz?cy: ?yrafa
Znak: Waga
TYP: Kobiety uczuciowe, flegmatyczne jak ich totem: ?yrafa. Jest w nich co? m?odzie?czego, s? mi?e w po?yciu, ?atwo przystosowuj si? do ka?dej sytuacji.
PSYCHIKA: Lubi otacza? si? lud?mi. Najdrobniejsza krytyka czy uwaga zbija je z tropu i niepokoi, dlatego wci? zastanawiaj si?, czy kochaj, czy te? nie, czy zrobi?y dobrze, czy ?le.
WOLA: Dobra, ale niekiedy nie doprowadzaj do i ko?ca tego, co zacz??y.
POBUDLIWO??: Nader ?atwo si? denerwuj. Bardzo. potrzebuj przyja?ni, cz?sto czu?ej przyja?ni, co mo?e spowodowa? zak?cenia w ich ?yciu uczuciowym, gdy? nie potrafi rozr?ni? mi?dzy poj?ciem przyja?ni a, mi?o?ci seksualnej.
ZDOLNO?? REAKCJI: Bardzo s?aba - przypominaj pod tym wzgl?dem ?yraf?: powoln i uroczyst. S? pewne siebie, a raczej swego uroku.
AKTYWNO??: Jako dzieci lubi wagarowa?. W okresie dojrzewania ich nauka mo?e ucierpie?. Trzeba pilnowa?, by kokieteria nie sta?a si? jednym z przedmiotw ich szkolnego programu. Maj tendencj? do cz?stego zmieniania zawodu.
INTUICJA: Nie pos?uguj si? ani intuicj, ani wyobra?ni.
INTELIGENCJA: Typu analitycznego. Maj doskona? pami??, ale nie s? zbyt ciekawe. Maj doskona?e mniemanie o sobie i bior innych za op?nionych w rozwoju!
UCZUCIOWO??: S? bardzo uczuciowe i musz mie? poczucie, ?e s? kochane; to jest dla nich miernikiem warto?ci ?ycia, mog mie? powa?ne problemy, je?li zostan porzucone.
MORALNO??: Ich swobodny sposb zachowania sprawia wra?enie, ?e niewiele robi sobie z zasad moralnych, a gdy ju? masz nadziej?, ?e pjdzie ci z nimi g?adko, trach, odchodz z obra?on min!
ZDROWIE: Ich s?abym punktem s? drogi oddechowe, a w szczeglno?ci p?uca. Wystrzega? si? papierosw!
ZMYS?OWO??: Nigdy nie wiadomo, czy chc, czy me chc! W tej dziedzinie mniej kieruj si? po?daniem, a wi?cej okoliczno?ciami, najbardziej za? - obaw, ?e wyjd na idiotki wycofujc si? z dwuznacznej i niebezpiecznej sytuacji. Rodzice powinni wyt?umaczy? tym nastolatkom, jak daleko mog si? posun?, by nie posun? si? za daleko!
DYNAMIZM: Bardzo ma?y. Wykonuj swoj prac?, ale bardziej z poczucia obowizku, ni? z entuzjazmu.
TOWARZYSKO??: Jest dla nich bardzo siln potrzeb. Maj du?o szcz??cia. Nieoczekiwane spotkanie . cz?sto ko?czy si? ma??e?stwem.
PODSUMOWANIE: Nie dajcie si? nabra? na ich pozorny spokj i powolno??, gdy? mog wam sprawi? niejedn niespodziank?.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl