logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: ODETTA


Kiedy ODETTA obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ta, co odkrywa dusz? ludzi i rzeczy
Charakter: 96 %
Promieniowanie: 98 %
Rezonans: 90 000 drga?/sek.
Kolor: ??ty
G?wne cechy: Wola-Aktywno?? - Intelekt - Uczuciowo??
Totem ro?linny: ?arnowiec
Totem zwierz?cy: Termit
Znak: Lew
TYP: Cechuje je wielkie opanowanie, pozwalajce stawia? czo?o trudnym sytuacjom. W niektrych okoliczno?ciach staj si? agresywne. Od najm?odszych lat sprawiaj trudno?ci wychowawcze, gdy? trudno nimi kierowa?.
PSYCHIKA: To ekstrawertyczki, uzewn?trzniajce swe reakcje i ?atwo przystosowujce si? do otoczenia. S? zarazem obiektywne - dzi?ki logice, i subiektywne - dzi?ki uczuciowo?ci. Ta dwoisto?? ich osobowo?ci nieraz zaskakuje, nawet w dzieci?stwie. Odczuwaj siln potrzeb? dawania czego? z siebie bd? to bli?nim, bd? sprawie narodowej czy religijnej.
WOLA: Z ?elaza, a raczej ze stali. Nie pozwlcie, by wchodzi?y wam na g?ow?!
POBUDLIWO??: Ogromna, ale nigdy nie przechodzi w nerwicowo??. Jak udaje im si? zachowa? zimn krew w?rd beczek z prochem, gdzie spaceruj z ogniem swej nami?tno?ci?
ZDOLNO?? REAKCJI: Urodzone rewolucjonistki. Nie reaguj, ale wybuchaj. Je?li chcecie odwie?? je od jakiego? projektu, to nigdy nie si?, ale przekonujc je ?e ten zamiar nie le?y w ich interesie.
AKTYWNO??: Wydaje si?, ?e przychodz na ?wiat z dok?adnym planem ?ycia. Wszyscy wok? musz uczestniczy? w tej walce. Zdarza im si? "zu?y?" wielu m??w. To jeden z rzadkich typw, dla ktrego wszystkie drzwi stoj otworem, ale grozi im kl?ska, je?li strac wiar? we w?asne si?y i w swoje przeznaczenie.
INTUICJA: Z ?atwo?ci odkrywaj g??boko ukryte tajemnice otoczenia. Nigdy ich nie ok?amujcie, gdy z czytaj w waszych my?lach i sercu.
INTELIGENCJA: Znaczna. Posiadaj wrodzony zmys? dyplomatyczny, ktrym pos?uguj si? w ka?dej sytuacji. Doskona?a pami??, du?a ciekawo?? ?wiata.
UCZUCIOWO??: Jest dla nich g?wnym motorem dzia?ania. Je?li wierz i kochaj, mog przenosi? gry. Gdy zwtpi, wszystko pada w gruzy: Rodzice, nie tra?cie autorytetu w oczach tych dziewczyn; ktre nie wybacz wam zej?cia z piedesta?u. Je?li obiecujecie kar?, nie odk?adajcie jej. Mi?o?? i surowo??.
MORALNO??: Sk?ada si? z rygoryzmu i stopniowych ust?pstw. Gdy chodzi o jednostki, jest bardzo surowa. Gdy chodzi o wydarzenia, t?umy, narody - dopuszcza daleko Idce ust?pstwa.
ZDROWIE: chocia? swoj ?ywotno?? salamandry, powinny dba? o zdrowie, w szczeglno?ci o ?o?dek.
ZMYS?OWO??: Seks to dla nich wszystko albo nic. S? zdolne wszystko po?wi?ci? dla idea?w, nawet ?ycie intymne. Ale w przypadku, gdy ich idea?em staje si? mi?o?? fizyczna, wszystko mo?e si? zdarzy?.. Dodajmy, ze ich osobowo?? zawiera spor doz? cech m?skich.
DYNAMIZM: Na miar? ich wrzcej psychiki. Maj w sobie cos z bohaterek. Mo?e trzeba rwnie? by? bohaterem, aby z nimi ?y??
TOWARZYSKO??: Czy mo?na mwi? o towarzysko?ci przypadku tych kobiecych Don Kichotw, wiecznie w poszukiwaniu wiatrakw? Je?li zgadzacie si? z nimi, pos?uguj si? wami. Je?li si? im sprzeciwiacie, spaliliby was na stosie. S? dumne, a ich przyja?? jest nieraz despotyczna, ale je?li ni kogo? obdarz, s? bardzo wierne.
PODSUMOWANIE: Jedna rada: nie przeszkadzajcie tym uroczym "termitem" w budowaniu ich fortecy... Dajcie im mo?liwo?? dyrygowania, rozkazywania, a je?li zapomn o was w bojowym rozgardiaszu korzystajcie z rzadkich chwil wytchnienia!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl