logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: NATASZA


Kiedy NATASZA obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ta, co ?piewa
Charakter: 83 %
Promieniowanie: 88 %
Rezonans: 94 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Wola - Uczuciowo?? - Pobudliwo?? - Intuicja
Totem ro?linny: Czere?nia
Totem zwierz?cy: Cykada
Znak: Lew
TYP: Cz?sto nas zaskakuj: nigdy nie wiadomo, czy wybuchn, czy te? zaczn ?piewa?. Od dzieci?stwa trzeba mocno trzyma? je w ryzach.
PSYCHIKA: Nie mog usiedzie? w miejscu, musz si? cigle rusza?, ta?czy? i ?piewa?. Nieco brak im sta?o?ci i rwnowagi. Nieraz przesadzaj W gniewie, aby doda? sobie odwagi i wywrze? wra?enie na otoczeniu. Pragn intensywnie uczestniczy? w ?yciu ?wiata. Cechuje je wielka pewno?? siebie.
WOLA: Silna, mo?e sta? si? tytaniczna.
POBUDLIWO??: Intensywna do tego stopnia, ?e czyni je dra?liwymi i strasznie nerwowymi. Std napady gwa?townej, nawet nieuzasadnionej rado?ci, po ktrych przychodzi rwnie nieprzewidziane przygn?bienie.
ZDOLNO?? REAKCJI: Bardzo silna. Przejawia si? zarwno wtedy, gdy chodzi o rodzin?, ktrej gotowe s? broni? z?bami i pazurami, jak i w ?yciu zawodowym.
AKTYWNO??: Oglnie mwic, bardziej interesuje je w?asne wn?trze ni? zawd. Najpi?kniejsz na ?wiecie prac jest dla nich zajmowanie si? domem. Nale?y pomc tym dziewczynkom, wcze?nie pozwalajc im gotowa? i wykonywa? prace domowe. Odpowiadaj im zawody wymagajce szerokiego kontaktu z lud?mi: praca w restauracji, w handlu, w przedszkolu.
INTUICJA: Stanowi cz??? ich wra?liwo?ci. Maj niecodzienny urok i bardzo wcze?nie zdaj sobie spraw?, jak dalece mog go nadu?ywa?.
INTELIGENCJA: Bardzo ?ywa, pe?na fantazji, syntetyczna. Doskona?a pami?? uczuciowa, tzn. zapami?tuj wszystko, co je porusza.
UCZUCIOWO??: Pod pozorami pewnego dystansu kryje si? wielka uczuciowo??. Nie powinny t?umi? wyrazw uczucia, ktre ?ywi wobec rodzicw. S? niepohamowanie zaborcze.
MORALNO??: Obchodzi je zarwno w?asne zachowanie, jak i post?powanie innych. Cudze upadki rani je i irytuj.
ZDROWIE: Dobre, ale grozi im nadwaga. Mog mie? k?opoty z uk?adem moczowym i rozrodczym. Potrzebuj higienicznego trybu ?ycia i sportw, zw?aszcza wodnych. Uwaga na nadu?ywanie lekw, zw?aszcza uspokajajcych.
ZMYS?OWO??: Silna i wcze?nie si? objawiajca. Na og? s? wierne i bardziej sentymentalne ni? pragn to po sobie pokaza?. R?ne tabu rodzinne i spo?eczne mog komplikowa? ich ?ycie seksualne.
DYNAMIZM: Swymi "grkami" i "do?kami" przypomina kolejk? grsk.
TOWARZYSKO??: Potrafi i lubi przyjmowa?, s? idealnymi gospodyniami. Posiadaj wyjtkow zdolno?? przystosowywania si? i wsz?dzie czuj si? swobodnie. Promieniuje z nich rado?? ?ycia, ktra prowadzi i je do pe?nego sukcesu, nie tyle w dziedzinie zawodowej, i co w p?aszczy?nie w?asnej osobowo?ci.
PODSUMOWANIE: Bardzo interesujce kobiety, tak czarujce, jak kwitnca czere?nia - drzewo mdro?ci i szcz??cia...


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl