logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: MEDARD


Kiedy MEDARD obchodzi imieniny?
brak imienin dla podanego imienia
(lub brak imienia)!


Osobowo??: Ten, co przechodzi,
Charakter: 91 %
Promieniowanie: 85 %
Rezonans: 110 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Wola - Aktywno?? - Uczuciowo?? - Moralno??
Totem ro?linny: Kasztanowiec
Totem zwierz?cy: Synogarlica
Znak: Strzelec
TYP: Jest to jeden z najbardziej tajemniczych typw charakteru. S? zrwnowa?eni, zdolni do wyrzecze? na rzecz sprawy lub zbiorowo?ci. Wydaje si?, ?e s? nosicielami jakiego? przes?ania, niczym synogarlica powracajca na ark? z wie?ci o ko?cu potopu.
PSYCHIKA: Ich totemem jest kasztanowiec. U nich tak?e kolczasta ?upina ukrywa tajemny owoc, ktry ukazuje si? jedynie przy gwa?towny wstrzsie. S? dyskretni i niepodatni na wp?ywy, gdy z s? pewni swej misji.
WOLA: Jest silna, ale objawia si? tylko wwczas, gdy to konieczne.
POBUDLIWO??: S?u?y charakterowi, a nie nami?tno?ci.
ZDOLNO?? REAKCJI: Nigdy nie wyra?a si? gniewem czy ranicym s?owem. S? obiektywni, mog ca?ym sercem po?wi?ci? si? jakiej? sprawie, ale bez fanatyzmu.
AKTYWNO??: S? powa?nymi uczniami i studentami. Nie dajemy rodzicom rad, jak ich wychowywa?, gdy? ci ch?opcy sami bior na siebie odpowiedzialno?? za swj los. Bardzo wcze?nie wybieraj zawd i b?d wsz?dzie tam, gdzie potrzeba kompetentnego i bezinteresownego cz?owieka. O warto?ci zawodu nie stanowi w ich oczach jego presti? spo?eczny, ale walory humanitarne.
INTUICJA: Nie potrzebuj jej, gdy? wiedz, do czego d?.
INTELIGENCJA: G??boka, pozwala im na globalny obraz ludzi i rzeczy. Posiadaj dobr pami??, ale nie s? ciekawi; wydaje si?, ?e celowo rezygnuj z poznania tego, co nie jest dla nich przeznaczone.
UCZUCIOWO??: Przynosz otoczeniu mi?o?? i uczucie wykraczajce poza wszelki egoizm czy ch?? posiadania. Nie staraj si? zwraca? na siebie uwagi, ale ich obecno?? jest czym? wyjtkowym.
MORALNO??: Nie ma ju? dzisiaj takiej moralno?ci. Nie narzucaj swych pogldw, nie podaj si? nigdy za przyk?ad. Zarwno w ?yciu zawodowym jak i osobistym musz wierzy?, by dzia?a?.
ZDROWIE: Na og? doskona?e, gdy? raz na zawsze orzekli, ?e gdy si? naprawd? chce co? zdzia?a?, nie ma czasu na choroby. S?aby punkt: drogi oddechowe.
ZMYS?OWO??: Nigdy nie pozwalaj si? unosi? swym potrzebom, porywom, pokusom.
DYNAMIZM: To ludzie o zara?liwym entuzjazmie. Emanuje z nich ciep?o i przyja??. Potrafi rozgrzewa? serca.
TOWARZYSKO??: Je?li was zapraszaj, to po to, by przygarn? was do swego ogniska domowego a nie po to, by was oszo?omi? wspania?ym przyj?ciem.
PODSUMOWANIE: S? to ludzie bardzo warto?ciowi, silni i mdrzy, o zadziwiajcym bogactwie osobowo?ci".


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl