logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 07.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: MARTA


Kiedy MARTA obchodzi imieniny?
02.22, 06.21, 07.29,


Osobowo??: Ta, co posiada si??
Charakter: 88 %
Promieniowanie: 85 %
Rezonans: 108 000 drga?/sek.
Kolor: Niebieski
G?wne cechy: Wola - Aktywno?? - Dynamizm - Zdrowie
Totem ro?linny: Tulipan
Totem zwierz?cy: Skowronek
Znak: Strzelec
TYP: Kobiety silnej jak si?y przyrody. Mo?e maj? nieco m?ski charakter, ale potrafi dzia?a? skutecznie. startuj jak strza?a, albo jak skowronek, ich totem. S? choleryczkami i lepiej ich nie dra?ni?.
PSYCHIKA: Lubi kontakty z otoczeniem, ale nie ulegaj wcale wp?ywom. Ich charakter dojrzewa bardzo wcze?nie, przez co skraca si? czas beztroskiej m?odo?ci. S? zaborcze i przekorne.
WOLA: Despotyczna zarwno dla nich samych, jak i dla otoczenia. Nieraz chcia?oby si?, aby by?a bardziej ludzka.
POBUDLIWO??: Czasem powoduje u nich niepokj, mogcy zepsu? najpi?kniejsze osigni?cia.
ZDOLNO?? REAKCJI: Te kobiety odpowiadaj na wszelkie ataki w sposb, ktry mo?e zbi? z tropu. M??owie musz si? do tego przyzwyczai?... i rodzice rwnie?!
AKTYWNO??: Jest dla nich celem ?ycia. Na og? s? pilnymi uczennicami. Gdy postawi?y sobie jaki? cel, zrobi wszystko, by go osign?. Zostaj lekarkami, farmaceutkami, profesorkami nauk ?cis?ych lub j?zykw obcych, dyrektorkami, rolniczkami, piel?gniarkami a nawet w?a?cicielkami baru. W ka?dym razie pragn rzdzi?.
INTUICJA: Nie chc o niej s?ysze?. Intuicja jest dla nich rezygnacj z inteligencji i kartezja?skiego umys?u.
UCZUCIOWO??: Nie s? wylewne, a raczej nieufne: obserwuj, czekajc, a? inni zrobi pierwszy krok.
MORALNO??: Ich w?asna moralno?? zale?y od moralno?ci spo?ecze?stwa, czy warstwy, do ktrej nale?. Przyjmujc moralno?? innych czuj si? mniej samotne...
ZDROWIE: Lekka sk?onno?? do tycia. Powinny wi?c dba? o diet?. Zalecane spacery, p?ywanie, ?ycie na wsi, ale wakacje nad morzem, gdy? potrzebuj jodu. S?abe punkty: narzdy rodne i ?o?dek.
ZMYS?OWO??: To dla nich przede wszystkim ?akomstwo: dobrze zje??, chrupa? s?odycze, czekoladki. Wobec m??czyzn wykazuj pewn agresywno??. Nieraz bior w r?ce ster rzdw w rodzinie. W dzieci?stwie bardziej lgn do ojca, ni? do matki. Gdy dorosn, nie ulegaj ?atwo pop?dowi seksualnemu i kieruj si? raczej wyrachowaniem. Przywizuj du? wag? do ma??e?stwa, ktre jest dla nich sposobem awansu spo?ecznego. Nie ufaj innym kobietom:
DYNAMIZM: Traktuj jako przeciwnikw - albo i wrogw - wszystkich wsp?zawodniczcych z nimi w dzia?aniu. Ale je?li trzeba wykroczy? poza stadium agresji i wsp?dzia?a? z innymi, to...
TOWARZYSKO??: S? towarzyskie, dopki to nie szkodzi ich interesom. Cechuje je ?dza posiadania, gromadzenia bogactw.
PODSUMOWANIE: Tak, te kobiety nie s? istotami ?atwymi w po?yciu, ale posiadaj tak wol? robienia wszystkiego dobrze, odnoszenia sukcesw, ?e nale?y chyli? przed nimi czo?a. To zreszt robi niektrzy m??owie... jednocze?nie biorc nogi za pas!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl