logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 06.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: MAREK


Kiedy MAREK obchodzi imieniny?
03.13, 03.24, 03.27, 03.29, 04.25, 06.18, 09.07, 09.28, 10.07, 10.22, 11.16, 11.22,


Osobowo??: Ten, co ?yje w dwch ?ywio?ach Charakter: 90 %
Promieniowanie: 91 %
Rezonans: 103 000 drga?/sek.
Kolor: Czerwony
G?wne cechy: Wola - Zmys?owo?? - Intelekt - Zdrowie Totem ro?linny: Kukurydza
Totem zwierz?cy: Foka
Znak: Skorpion
TYP: Charakter trudny do okre?lenia, gdy? poruszaj si? w dwch ?ywio?ach, niczym foka, ktra jest zwierz?ciem wodnym i ldowym. Mog ukazywa? bd? flegmatyczn, bd? gwa?town stron? swej osobowo?ci.
PSYCHIKA: Nigdy nie wiadomo, jak si? zachowaj, ktre oblicze poka?. Ich zachowanie pe?ne jest niespodzianek. Wykazuj nonszalancj?, zimn krew, w chwil? potem staj si? gwa?towni. S? obiektywni, maj? wielk pewno?? siebie, nie ulegaj wp?ywom. Nieraz odgrywaj nie?mia?ych, ale s? to jedynie pozory.
WOLA: Maj siln wol? i wyra?nie j okazuj.
POBUDLIWO??: Bardzo s?aba, podparta silniejsz reaktywno?ci.
ZDOLNO?? REAKCJI: Silna, pozwala im na rzucenie w dyskusji ostrych wypowiedzi, ktre nieraz rani. Nie wdawajcie si? w s?owne pojedynki z tymi ch?opcami, gdy? mo?ecie straci? autorytet, je?li im nie dorwnacie.
AKTYWNO??: Chc wiedzie?, dlaczego i dla kogo pracuj. Od najm?odszych lat musz mie? jasno wytyczony cel dzia?ania. S? dobrymi s?dziami, post?powymi przemys?owcami, zdolnymi do po?wi?ce? lekarzami.
INTUICJA: Bardzo rozbudowana. Pos?uguj si? ni systematycznie, tak samo jak swym urokiem.
INTELIGENCJA: Zarazem syntetyczna i analityczna. Dobra pami??, metodyczna ciekawo??.
UCZUCIOWO??: S? zdolni wiele zrozumie?, obserwuj innych uwa?nie i mdrze. Swoje uczucia czy mi?o?? wyra?aj w sposb zrwnowa?ony. Nie nale?y zmusza? tych dzieci do demonstracyjnego wyra?ania uczu?.
MORALNO??: Mo?na j nazwa? "moralno?ci ?o?nierza", gdy? przypomina kodeks czy podr?cznik dyscypliny. " To si? robi", " Tego si? nie robi", i nie oszukuje si? w?asnego sumienia.
ZDROWIE: Na og? nie ma z nim problemw. S?abe , punkty: krew i trawienie.
ZMYS?OWO??: Ten typ charakteru bardzo wcze?nie prbuje "dobrych rzeczy" w ?yciu, nie pozwalajc jednak wcign? si? w dzia?ania, nie licujce z jego zasadami. Wcze?nie osigaj dojrza?o?? w dziedzinie seksu, ale potrafi by? dyskretni. Szybko staj si? m??czyznami, ktrzy budz pos?uch i szacunek u kobiet. S? wierni i zdolni do prze?ycia wielkiej mi?o?ci, zarazem nami?tnej i spokojnej.
DYNAMIZM: Jako szefowie przestrzegaj twardej dyscypliny, wprowadzaj zarazem w stosunki z personelem atmosfer? rodzinn.
TOWARZYSKO??: Przyjmuj go?ci wystawnie, maj sk?onno?? do ponoszenia w tym celu nadmiernych wydatkw.
PODSUMOWANIE: Ludzie o bardzo silnym charakterze, m??czy?ni wysokiej klasy. Ich jedyn wad jest pragnienie zaskoczenia partnera swymi cechami "amfibii" - nie zapominajmy, ?e to foki!


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl