logo imiennik top - grafika przewodnia  
  Data: 04.07.2022  |  1 osoba jest online w serwisie!
Szukaj:
::KUP WALUTĘ TANIEJ
::ROZLICZ PIT ZA DARMO
::kalendarz 
::chi?ski kalendarz 
::zwi?zki partnerskie 
::aforyzmy, cytaty 
::przys?owia chi?skie 
::aforyzmy staro?ytne 
::aforyzmy wsp?czesne 
::prawa Murphy'ego 
::imiennik 
::imiona ludzi 
::imieninowy prezent 
::sennik 
::znaki zodiaku 
::sny 
::zdrowie 
::zio?a 
::PWW24 - darmowe ogloszenia 

CHISKI KALENDARZ

rok 2022 jest rokiem:
rok 2022 jest rokiem tygrysa
tygrysa


PARTNER: CHINA RADIO


AKTUALNY ZNAK ZODIAKU


Rak
(Cancer)
22.06 - 22.07
 RANKING STRON:
 

Znaczenie imienia: MAKSYMILIAN


Kiedy MAKSYMILIAN obchodzi imieniny?
08.14, 10.12,


Osobowo??: M??czyzna, ktry idzie
Charakter: 90 %
Promieniowanie: 93 %
Rezonans: 76000 drga?/sek..
Kolor: Pomara?czowy
G?wne cechy: Intuicja - Zdolno?? reakcji - Zmys?owo?? - Zdrowie
Totem ro?linny: Jesion
Totem zwierz?cy: Norka
Znak: Strzelec
TYP: To ?agodni cholerycy: zdaje si?, ?e wybuchn, i nic si? nie dzieje. Troch? w rodzaju: " Trzymajcie mnie, albo zrobi? co? z?ego". Doskonale potrafi wyr?cza? si? innymi, s? tak?e wyjtkowo zdolnymi po?rednikami. Dobrze charakteryzuje ich jesion, ich totem, drzewo gi?tkie i wytrzyma?e.
PSYCHIKA: To ekstrawertycy posiadajcy dar porozumiewania si? z innymi i wrodzon dyplomacj?. Umiej by? obiektywni, ale tylko wtedy, gdy to ich urzdza!
WOLA: Odgrywaj ludzi zdecydowanych: wal pi??ci w st?, g?o?no mwi, ale w duchu zawsze zastanawiaj si?, czy inni dadz si? na to nabra?.
POBUDLIWO??: Potrzebna jest im do przekonywania innych. Gdy z r?k na sercu r?cz o uczciwych zamiarach albo o mi?o?ci, w pe?ni ujawnia si? ich talent aktorski!
ZDOLNO?? REAKCJI: S? przeczuleni na punkcie swego honoru, a tak?e portfela, gdy? najbardziej obawiaj si?, by kto? nie wykorzysta? ich hojno?ci zreszt bardzo wzgl?dnej!
AKTYWNO??: Ch?tnie pracuj - ale na w?asny rachunek, i to bez przesady. Wielu z nich jest samoukami. W ka?dym razie tego, czego potrzebuj do sukcesu, nie mo?na si? nauczy c na uniwersytecie, ale w ksi?dze ?ycia.
INTUICJA: Mo?na powiedzie?, ?e maj? nosa, a przy tym wielkie wyczucie psychologiczne.
INTELIGENCJA: Cechuje ich ogromna wyobra?nia, zadziwiajca pami??, humor, jowialno??. Posiadaj talent manipulowania lud?mi.
UCZUCIOWO??: Pragn by? kochani, ale nie chc, by czyje? uczucie by?o dla nich ci??arem. S? zaborczy niczym s?o?ce wobec swych planet. Pod ka?dym wzgl?dem maj? dusz? w?a?ciciela. Szczerze pragn pomaga? innym, w czym pomaga im fenomenalna intuicja. Potrafi odkrywa? talenty.
MORALNO??: Zno?na, ale lepiej nie roztrzsa? zbyt szczeg?owo ich post?powania w interesach czy w mi?o?ci.
ZDROWIE: Obdarzeni ogromn ?ywotno?ci, dusz si? w ciasnych biurach. Potrzebuj du?o powietrza, spacerw. S?abe punkty: nerki, drogi moczowe, prostata.
ZMYS?OWO??: S? ?akomi, zmys?owi, zaborczy, nawet despotyczni. Ich ?ycie seksualne zale?y od wielu czynnikw: od du?ej na og? roli, jak odgrywa dla nich rodzina, od pracy, ktra ich poch?ania, od sukcesu, do ktrego d?. Seks jest wi?c dla nich wa?ny, ale nie najwa?niejszy.
DYNAMIZM: Na miar? ich aktywno?ci. Licz w ?yciu na szcz??cie, kupuj losy na loteri?.
TOWARZYSKO??: S? bardzo towarzyscy, potrafi przyjmowa? serdecznie, bez snobizmu.
PODSUMOWANIE: Na og? maj? szcz??cie po?lubi? kobiet? b?dc w wystarczajcym stopniu "niewolnic ", by spe?nia? ich rozkazy i drobne kaprysy. Ale ?eby nad?y? za tymi niestrudzenie galopujcymi ogierami, trzeba by? nieokie?znan ?rebic.


Sprawdź znaczenie pozostałych imion w naszej bazie:copyright © imiennik.pl